Twee extra doorgangswoningen voor crisissituaties

Het Ronsese OCMW beschikt nu over twee extra doorgangswoningen voor gezinnen in een crisissituatie. Tot nu toe waren er op de site Delghust al zes doorgangswoningen.

"Al te vaak stellen we vast dat er te weinig doorgangswoningen zijn om de mensen die zich in een acute crisissituatie bevinden te kunnen helpen", zegt OCMW-voorzitter Wim Vandevelde. "Twee bijkomende woningen in de Van Wyngenestraat en de Spinsterstraat, zullen door het OCMW in huur worden genomen. De woningen zijn eigendom van de Bouwmaatschappij Ronse."


Voor mensen die in een crisissituatie door brand, huiselijk geweld of uithuiszettingen belanden, staat de Cel Huisvesting van het Sociaal Huis van het OCMW in voor de organisatie van de crisisopvang. "In totaal kwamen in 2015 163 mensen langs op deze dienst met de vraag naar crisisopvang", vervolgt Wim Vandevelde. De crisisopvang in het OCMW vormt een onderdeel van het crisisopvangnetwerk zone Ronse en is er in het bijzonder voor personen die zich in een acute crisissituatie bevinden en die verblijven in het werkgebied van deze zone."


In 2015 werden in totaal 24 volwassenen en 27 kinderen opgevangen in een doorgangswoning. "Het zijn voornamelijk alleenstaande vrouwen met kinderen die tijdelijk onderdak krijgen in een doorgangswoning", rondt Wim Vandevelde af. "Tijdens deze periode worden zij door de diensten van de Cel Huisvesting intens begeleid in hun zoektocht naar een geschikte woning en eventueel ook in het beheer van hun budget." (MDVR)