Studiebureau onderzoekt mogelijkheden doortrekking N60

Het dossier rond de doortrekking van de N60 in Ronse is opnieuw een actueel thema. De doortrekking moet zwaar en doorgaand verkeer weren uit het stadscentrum, maar het blijkt aartsmoeilijk om een tracé te realiseren waar iedereen zich in kan vinden.


De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse overheid die complexe mobiliteitsprojecten behandelt, zal nu een nieuw studiebureau aanstellen om een alternatieve studie te laten uitvoeren. Zij zullen beginnen met een wit blad, waardoor alle mogelijkheden opnieuw op tafel liggen. De kans bestaat dus dat de Zuiderring, die de industriezone Klein Frankrijk met de Leuzesesteenweg zou verbinden, opnieuw ter sprake komt. Ook de stad en de voor- en tegenstanders van de doortrekking van de N60 krijgen inspraak in het project. De Werkvennootschap verwacht dat de studie klaar is tegen het einde van de zomer. (LDO)