Stadsbestuur verlengt samenwerking met Samenlevingsopbouw voor één jaar, oppositiepartijen Groen en sp.a ontevreden over korte duurtijd

Archiefbeeld - Samenlevingsopbouw is gevestigd in de Botaniek in de Spinstersstraat. De organisatie lag ook mee aan de basis van de omvorming van de grauwe parking.
Foto Geertje Franssen Archiefbeeld - Samenlevingsopbouw is gevestigd in de Botaniek in de Spinstersstraat. De organisatie lag ook mee aan de basis van de omvorming van de grauwe parking.
De meerderheids- en oppositiepartijen in Ronse botsen met elkaar over de samenwerking tussen de stad en de vzw Samenlevingsopbouw in de strijd tegen armoede. De meerderheid wil die samenwerking voorlopig voor één jaar verlengen. De oppositie vreest dat de duurzame werking van de organisatie en de strijd tegen armoede in Ronse zo in het gedrang komt.

De verlenging van de sociale convenanten, de samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad Ronse en verschillende organisaties, heeft onvrede veroorzaakt bij oppositiepartijen Groen en sp.a. Het college van burgemeester en schepenen heeft namelijk besloten om de samenwerking met de vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen slechts voor één jaar te verlengen. De andere samenwerkingen met onder andere Grijkoort, CAW Oost-Vlaanderen en Auxilior zijn wel voor drie jaar verlengd. Samenlevingsopbouw doet in Ronse aan buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk om de armoede terug te dringen, de weerbaarheid van maatschappelijk kwetsbare inwoners te verhogen en de gelijke onderwijskansen te vergroten. “Maar door de samenwerking slechts voor één jaar te verlengen, verhindert de stad dat Samenlevingsopbouw structureel te werk kan gaan. De organisatie wordt eigenlijk lam gelegd en kan in een jaar tijd geen nieuwe projecten opstarten”, zegt Björn Bordon (sp.a). “Bovendien hebben de medewerkers van de organisatie heel wat expertise opgebouwd in Ronse en hebben ze het vertrouwen gekregen van onze lokale mensen. Ze werken drempelverlagend en treden op als wijkbrugfiguren. Dat willen we niet verliezen”, vult Youssef Elidrissi (Groen) aan.

“Eerst evalueren”

De meerderheid wil de samenwerking met Samenlevingsopbouw eerst onder de loep nemen vooraleer het de samenwerking opnieuw verlengt. “Er zijn vragen bij de convenanten van Samenlevingsopbouw, vooral wat de kostprijs tegenover de output betreft”, legt burgemeester Luc Dupont (CD&V) uit. “De organisatie vroeg 85.000 euro extra subsidies, dus het is logisch dat er dan in het schepencollege vragen worden gesteld. We hebben ook samengezeten met Samenlevingsopbouw en hebben nu beslist om de samenwerking te verlengen met één jaar. Nadien zullen we beslissen wat er verder moet gebeuren. Het is niet uitgesloten dat de samenwerking dan opnieuw verlengd wordt.”

De komende maanden zal het stadsbestuur de organisatie ook betrekken bij de opmaak van een armoedebestrijdingsplan. Dat plan werd aangekondigd als één van de grote uitdagingen voor de huidige legislatuur en moet de armoede in Ronse structureel terugdringen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.