Stad verlengt Handelspandenfonds tot eind 2018

Om de leegstand van handelspanden in het winkelcentrum verder terug te dringen blijft de stad Ronse het Handelspandenfonds verlengen tot december 2018.


"Een subsidiepolitiek die wel helpt, want stilaan zien we toch het aantal leegstaande panden verminderen", zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte.


"Sinds 2008 werden er al meer dan 400.000 euro aan subsidies uitbetaald voor onder meer nieuwe starters of de gevelrestauratie. Toch daalt de leegstand te traag. Maar we hebben ook natuurlijk een stok achter de rug, want er is ook de leegstandbelasting. Nu staan er een 25-tal panden leeg en daar wordt een leegstandstaks samen van een 96.000 euro op betaald door de eigenaars."


De sp.a-oppositie wees er ook op dat de afbaking van de handelszones in de centrumstraten is gewijzigd. Schepen Vanhoutte wees er ook nog op dat de stad ook pop-upinitiatieven ondersteunt. "Waardoor leegstaande handelspanden toch enige tijd ingevuld raken", zegt ze.


Voor Bjorn Boron (sp.a) moet er dringend werk worden gemaakt van een pop-upreglement. "En dat moet dan ook zo constructief mogelijk worden opgesteld, zodat jonge ondernemers daar mogelijkheden in zien", vindt hij. Schepen Vanhoutte beloofde dat het reglement in volle opmaak is. (MDVR)