Samenlevingsopbouw stelt buurtrapport Prinskouter voor: kansen en werkpunten voor mobiliteit, wonen, de warme samenleving en publieke ruimte

Maarten d'Hoop, Geertje Franssen en Corine Minous Vanderhelstraeten brachten de Prinskouter in beeld voor Samenlevingsopbouw.
Lieke D'hondt Maarten d'Hoop, Geertje Franssen en Corine Minous Vanderhelstraeten brachten de Prinskouter in beeld voor Samenlevingsopbouw.
Samenlevingsopbouw heeft in de Ronsese wijk Prinskouter haar buurtrapport voorgesteld. De organisatie was er de afgelopen jaren actief en ging in gesprek met de buurt, lokale partners, stedelijke diensten en het stadsbestuur. De knelpunten en kansen van de wijk zijn nu in een rapport gegoten.

Samenlevingsopbouw slaagde erin enkele concrete projecten te realiseren in de Prinskouter, zoals de sociale moestuin De Lochting, de aanleg van geveltuintjes en de nieuwe invulling van het Botaniekplein. Toch is het werk nog niet af, want in de wijk zijn nog veel knelpunten en mogelijkheden. Samenlevingsopbouw duidt in haar buurtrapport de vier belangrijke thema’s aan waar de komende jaren verder aan gewerkt moet worden. “Het eerste thema is de publieke ruimte, die in de wijk heel beperkt is”, zegt buurtopbouwwerker Annelien Colson. “Het weinige groen dat er is, is vaak niet toegankelijk voor de buurtbewoners. Daarnaast is ook wonen een belangrijk thema. Er zijn in de Prinskouter veel typische arbeidershuisjes, die vaak heel oud zijn en een slechte woonkwaliteit hebben. Ook op vlak van mobiliteit is er werk aan de winkel. Auto’s zijn hier prominent aanwezig in het straatbeeld en ze nemen veel publieke ruimte in. Het laatste thema is een warme samenleving. De Prinskouter bestaat uit een heel diverse mix van jong en oud en verschillende achtergronden. Buurtbewoners geven zelf te kennen dat ze elkaar beter willen leren kennen.”

Dialoog

Samenlevingsopbouw vraagt nu aan het stadsbestuur om ook de komende jaren in dialoog te gaan met de Prinskouter en een wijkactieplan op te stellen zodat de buurt verder kan blijven evolueren. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is alvast van plan om het contact met de buurt warm te houden. “De stad engageert zich om mee aan oplossingen te werken en te bekijken wat haalbaar is voor de buurt. We zullen ook kijken hoe we de middelen voor de Prinskouter efficiënt kunnen inzetten.”