Protest tegen doortrekking N60 gaat verder

Dit weekend werd er actie gevoerd op de Markt van Ronse.
Foto Ronny De Coster Dit weekend werd er actie gevoerd op de Markt van Ronse.

De strijd tegen de aanleg van de missing link van de N60 op het grondgebied van Ronse is volop bezig. In het voorjaar stelde Wegen en Verkeer de plannen van de Vlaamse regering voor over de aanleg van het ontbrekende deel van 5,5 kilometer door Ronse. "We willen politici geen vrij spel geven in de aanleg van de missing link", zegt Frank Vercleyen van het actiecomité 'Geen streep door Ronse'. Het actiecomité krijgt alvast de steun van Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen. "Het kan niet dat Vlaanderen het logistiek knooppunt van Europa wordt. We zullen dan ook op Vlaams niveau blijven strijden om die plannen voor de N60 te laten opbergen", aldus Meuleman.


Groen mag dan wel kiezen voor de protestkant, toch zetelt Wouter Stockman van Groen mee in de bestuursmeerderheid in Ronse. En het stadsbestuur is toch al jaren vragende partij voor de ontsluiting an Ronse en de doortrekking van de N60. Volgens Meuleman en Stockman is dat geen probleem. "Schepen Stockman is loyaal aan het Ronsese bestuursakkoord", voegt Elisabeth Meuleman er nog aan toe. "En dat houdt in dat hij voor Groen zich focust op de lokale mobiliteit en daar samen met de meerderheid oplossingen voor uitwerkt." Al klinkt in Ronse vooral in 'groene middens' de roep naar een duidelijk standpunt van Stockman en de plaatselijke leden. "Natuurlijk is dit een beslissing van de Vlaamse Overheid", reageert schepen Wouter Stockman. "Ik zal dan ook extra alert zijn voor de impact van het tracé op de natuur." (MDVR)