Pas afgewerkte seniorenflats tijdelijk ingericht om 40 herstellende coronapatiënten op te vangen in Ronse

Het nieuwe gebouw, dat is opgetrokken voor de huisvesting van senioren, krijgt onverwachts een andere, tijdelijke bestemming: hier kunnen coronapatiënten hun verblijf in het ziekenhuis verder herstellen.
Triamant Het nieuwe gebouw, dat is opgetrokken voor de huisvesting van senioren, krijgt onverwachts een andere, tijdelijke bestemming: hier kunnen coronapatiënten hun verblijf in het ziekenhuis verder herstellen.
Een spiksplinternieuw gebouw met seniorenflats in de leefbuurt van Triamant Ronse krijgt onverwachts een andere, tijdelijke bestemming: veertig van de in totaal zeventig beschikbare nieuwbouwflats worden ingericht als comfortabele herstelverblijven voor COVID-19-patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten. “Wie nog niet naar huis kan om praktische of sociale redenen, of wie nog veel zorgen nodig heeft, kan hier nu tijdelijk zijn intrek nemen”, zegt directeur Sven Vandendriessche.

In het centrum aan de Oscar Delguststraat in Ronse kunnen herstellende coronapatiënten na vaak stresserend en vermoeiend verblijf in het ziekenhuis verder herstellen.

“We nemen praktische zorgen uit handen door boodschappen te doen, dagelijks te poetsen en maaltijden op de flat te brengen. Maar ook medisch volgen we elke herstellende bewoner van nabij op met de klok rond verzorging en verpleging, ook ’s nachts. Zo volgen we de medicatie op en monitoren we de gezondheidstoestand van onze gasten. Ook wondzorg en bijvoorbeeld het toedienen van extra zuurstof is mogelijk in het herstelverblijf”, vat Triamant-directeur Sven Vandendriessche de dienstverlening in het tijdelijke herstelcenrtrum samen.


Afzonderlijk gebouw

Triamant kan het herstelcentrum snel opstarten, doordat alle flats in het gebouw al voorzien zijn om mensen met een zorgvraag of verminderde mobiliteit te huisvesten.

“Dit nieuwe gebouw is volledig afgescheiden van het andere, dat al langer in gebruik is en heeft een aparte inkom en toegangsweg. In de flats is alles erop voorzien dat mensen niets tekort komen en dat de zorg naar hen toekomt. Er zijn bijvoorbeeld brede draaicirkels, handige schuifdeuren, een verpleegpost en een systeem voor nood- en assistentieoproepen. De afgelopen dagen hebben we de klok rond gewerkt om alles klaar te krijgen. Het was een marathon van poetsen, technische systemen afstellen en de equipes samenstellen”, getuigt Vandendriessche.


Zorg op maat

“Om dit soort herstelbedrijven te organiseren, hebben wij ook wel de nodige expertise”, bedenkt de Triamant-directeur nog. “We hebben de nieuwe equipe voor het COVID-19-herstelcentrum in Ronse ook gerekruteerd uit de ervaren medewerkers van de leefbuurten van Ronse en Zottegem. Op dit moment kunnen 40 COVID-19-patiënten hier in Ronse terecht en we gaan dit capaciteit nog verhogen tot 70 patiënten”, voorziet Vandendriessche.

Op doktersvoorschrift

De opname in het herstelcentrum gebeurt op verwijzing door ziekenhuizen, artsen-specialisten en huisartsen. Wie in het herstelcentrum verblijft op doktersvoorschrift, kan een tegemoetkoming krijgen van de ziekteverzekering.

Triamant
Triamant