Overlegmomenten rond aanleg missing link N60

Er komt weer schot in de zaak van de aanleg van de missing link van de N60 op het grondgebied van Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. De Vlaamse Regering startte een nieuwe procedure op en de Werkvennootschap zal de ontbrekende 5 kilometers tussen Nukerke en de grens met Wallonië realiseren. Daarbij zal de Werkvennootschap samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Omgeving overlegmomenten plannen. Een kans die het stadsbestuur niet mag laten liggen en dus stuurt het actiecomité 'Geen Streep door Ronse' een schrijven naar het stadsbestuur. Het comité voert al twee jaar actie tegen het traject dat onder meer door Schavaart gaat en waar een brug moet bijgebouwd worden.


"Op die manier kan het stadsbestuur op een constructieve manier in dialoog gaan met de kabinetten van de bevoegde ministers zonder de belangen van de burgers uit het oog te verliezen. En daarbij betrekt men beter elke natuurvereniging, elk actiecomité, elke politieke partij en elke particulier. Deze manier van samenwerken zal op lange termijn de meest rendabele corm zijn", zegt Frank Vercleynen in naam van het actiecomité.


Schepen Jan Foulon (CD&V) is tevreden met de uitgestoken hand van het actiecomité. "Elke Ronsenaar is immers gebaat bij een snelle en goede ontsluiting van de stad ", vindt schepen Foulon."De stad heeft immers de laatste jaren veel inspanningen gedaan om een fietsveilige, groene 'kleine ring' binnen de stad aan te leggen. De N60, moet het doorgaand verkeer buiten de stad houden en het sluitstuk worden van een verkeersluw stadscentrum." (MDVR)