Oprichting De Linde nieuwe stap in privatisering zorg

Tijdens een extra gemeenteraad is gisteren de oprichting van vzw De Linde goedgekeurd. In die vzw zullen zowel de stad Ronse als het OCMW en woonzorgcentrum Sint-Vincentius zetelen. Zo zet Ronse opnieuw een stap in de privatisering van de zorg.


De vzw zal vanaf 1 januari 2018 het woonzorgcentrum De Linde besturen. Tot nu toe was WZC De Linde in handen van het OCMW. Op termijn zal vzw De Linde ook een nieuwbouw realiseren met 169 bedden.


Op de oprichting kwam heel wat kritiek van oppositiepartij sp.a. De partij is van mening dat de privatisering van de zorg een slechte zaak is: "We vrezen dat de dagprijzen zullen stijgen. Er zijn wel garanties op dat vlak, maar dankzij achterpoortjes, bijvoorbeeld via supplementen, kan de prijs toch oplopen", zegt sp.a-fractieleider Koen Haelters. "We vrezen ook dat het personeelskader afgebouwd zal worden en dat de werklast zal toenemen", vult Björn Bordon (sp.a) aan.


OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) counterde de kritiek: "De prijzen die het woonzorgcentrum voorstelt, zijn ongeveer gelijk aan de vooropgestelde norm van 2019. Bovendien zullen alle personeelsleden in dienst blijven en moeten ze niet inboeten." Vandevelde wees er ook op dat de stad en het OCMW een blokkeringsminderheid zullen hebben om hun regierol goed te kunnen vervullen. Al vreest sp.a dat ook dat geen garanties biedt: "De stad zal niet meer dan een souffleur zijn." (LDO)