Naar twee kerken voor de erediensten

Op termijn zullen er in Ronse nog maar twee kerken over blijven voor de Rooms Katholieke erediensten: de Sint-Hermekerk en de Sint-Martinuskerk. Voor de drie andere kerken, de Sint-Antoniuskerk, de Sint-Pieterskerk en de Klijpekerk wordt op termijn beslist welke andere bestemming ze zullen krijgen.


"Die herbestemming zal gefaseerd gebeuren tegen 2025", licht schepen Ignace Michaux toe. "He Agentschap Onroerend Erfgoed liet de stad ook weten dat het opgestelde kerkenbeleidsplan aan alle criteria voldoet van het Onroerenderfgoeddecreet." (MDVR)