Molenbeek weer meer zichtbaar

De aanleg van de nieuwe stadsparking op de site van de vroegere bioscoop Familia in Ronse is volop bezig. Opvallend is dat de Molenbeek weer zichtbaar is. Eind 19de-eeuw werd die overwelfd, maar het is de bedoeling van het Ronsese stadsbestuur om de Molenbeek weer zo veel mogelijk door het stadscentrum te zien lopen. "Onder meer in het Bruulpark wordt de overwelving bij de heraanleg van de Vrijheid weggehaald", zeggen schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V-Groen) en schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld). "Maar ook de werken voor stadsparking 'Familia' zijn ingrijpend. Zo moest er ook een waterbuffering worden aangelegd om het water van onder meer de Kleine Markt bij zware regenval op te vangen vooraleer het weer in de Molenbeek kan vloeien. We voorzien dat de nieuwe parking tegen de zomervakantie zal zijn afgewerkt." De parking zal plaats bieden aan een 120-tal voertuigen en veel groen. De bomen blijven behouden. (MDVR)