Met elektronische identiteitskaart naar bibliotheek

De Ronsese Stedelijke Bibliotheek is overgeschakeld op de elektronische identiteitskaart als lidkaart voor de bib.

"Dit heeft belangrijke voordelen", laat de bib weten. "Zo heb je je e-ID altijd bij en hoef je minder kaarten op zak te hebben. Ook zullen nieuwe inschrijvingen in de bib vlotter verlopen door het automatisch inlezen van de gegevens van de e-ID."


De ontlenerskaarten blijven behouden voor wie geen e-ID heeft, zoals kinderen die nog geen kids-ID hebben en voor de uitleningen in klasverband. De omschakeling naar de e-ID gebeurt vanaf deze maand bij je volgende bezoek aan de bib. Je kunt je hiervoor aanmelden aan de infobalie van de bib voor je materialen ontleent. (MDVR)