MER missing link N60 ter inzage

In het stadhuis van Ronse en in de gemeentehuizen van Maarkedal en Kluisbergen kan het millieueffectenrapport (MER) van de missing link van de N60 ingekeken worden tot 7 juni. Het dossier verschaft informatie over de effecten van het project op vlak van milieu en geeft ook aan wat de intenties zijn van het MER zijn. Verder verzamelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook reacties op het project. Het dossier kan ingekeken worden in het loket 'Wonen - Bouwen - Milieu'.


Het document kan ook digitaal geraadpleegd via de websites van de stad Ronse en de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen. (MDVR)