Meer subsidies voor kleine landschapselementen

De stad zal in de toekomst meer subsidies uitkeren voor de aanplanten en het onderhouden van kleine landschapselementen. Tot nu bedraagt die subsidie 2.000 euro, maar dat kan opgetrokken worden tot 7.000 euro. "We kunnen nu wel een hogere subsidiëring toekennen", zegt schepen Wouter Stockman. "Door de afschaffing van de subsidies voor groenbemesting kunnen de toelages voor kleine landschapselementen verhoogd worden. Dat kan onder meer gaan voor het aanplanten van en het onderhouden van kleine landschapselementen. "Voor meer info kan men altijd terecht via www.ronse.be. (MDVR)