Lions Ronse en Huis van het Kind stellen 38 laptops ter beschikking van kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben vaak geen toegang tot een computer of laptop.
thinkstock Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben vaak geen toegang tot een computer of laptop.
De uitbraak van het coronavirus stelt kwetsbare gezinnen voor extra uitdagingen. De scholen proberen de kinderen via de digitale weg te bereiken om hen van thuis uit bij het schoolgebeuren te betrekken. Maar zonder computer of laptop is dat onmogelijk. Het Huis van het Kind Ronse en Lions Ronse stellen daarom 38 laptops ter beschikking van deze kwetsbare gezinnen.

Serviceclub Lions Ronse maakt voor de kinderen in gezinnen die het moeilijk hebben 9.600 euro vrij. Daarmee kunnen ze 30 laptops aankopen en wegschenken. 

“We vinden het uitermate belangrijk dat kinderen van kwetsbare gezinnen betrokken blijven bij het schoolgebeuren”, vertelt Peter Vervaecke. “Door de sluiting van de scholen verloopt de uitwisseling van taken en informatie nu hoofdzakelijk digitaal. Net de kinderen die meer opvolging nodig hebben, dreigen hiervan het slachtoffer te worden. Vaak beschikken zij niet over een laptop en zo komen ze in een isolement terecht. De schoolachterstand achteraf ophalen is niet zo evident. Het leek ons daarom van belang om die gezinnen snel een pc te bezorgen. Onze leden hebben unaniem beslist dat we 9.600 euro uittrekken voor de aankoop van 30 laptops. Dat kadert volledig in onze ‘we serve’-doelstelling om lokaal en sociaal actief te helpen, met speciale aandacht voor jeugd en opvoeding. In samenwerking met de diensten van het Sociaal Huis zullen de laptops volgens het principe van de hoogste nood toegewezen worden aan de kwetsbare kinderen uit Ronse.”

Gratis

Het stadsbestuur schenkt bovenop de 30 laptops ook 8 tweedehandscomputers. “We willen de computers beschikbaar stellen voor kinderen van 6 tot 12 jaar”, legt Wim Vandevelde (N-VA), voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst uit. “Daar is volgens het onderwijs de nood het hoogst. Met medewerking van de IT-diensten van de scholen maken we de computers gebruiksklaar. Alvast tijdens deze crisis worden de laptops gratis aangeboden. Ik houd eraan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt van harte te danken. Deze ondersteuning is van onschatbare waarde voor het welzijn en voor de toekomst van die kinderen in de meest kwetsbare gezinnen in onze stad.”