KSK moet schuld van 95.000 euro niet terugbetalen

Het Ronsese stadsbestuur ziet er van af om nog een schuld van 95.000 euro, die voetbalclub KSK Ronse nog had bij de stad Ronse te recupereren. Het betreft een schuld van een 15 jaar geleden en de lening werd toen aangegaan door het toenmalige clubbestuur.

"Ja, ik heb het er ook moeilijk mee", zegt schepen van Sport, Joris Vandenhoucke. "De schuld had onder meer betrekking op het energieverbruik van het stadion in die tijd. Het niet terugbetalen kunnen we natuurlijk rechtvaardigen door hun degelijk uitgebouwde jeugdwerking."


Schepen Wim Vandevelde (N-VA) kon het niet laten om de sp.a een sneer te geven maar werd onmiddellijk teruggefloten door Gunther Deriemaeker die er op wees dat de lening indertijd was toegekend door de CD1V-sp.a-coaltie.


Ook Erik Tack wees er tenslotte nog op dat KSK zich verschool achter haar jeugdwerking om het nog openstaande bedrag niet te moeten terugbetalen.


 (MDVR)