Kappers nemen geen risico: “Wij sluiten, de volksgezondheid primeert”

Jonathan Debunderie en Jurgen Ruyskensveld van 't Kappershuys sluiten hun zaak alvast tijdelijk.
rv Jonathan Debunderie en Jurgen Ruyskensveld van 't Kappershuys sluiten hun zaak alvast tijdelijk.
Jurgen Ruyskensveld en Jonathan Debunderie van ’t Kappershuys in Ronse zijn in de war en ontgoocheld. Volgens de nieuwste maatregelen rond het coronavirus mogen de kapperszaken open blijven, maar dat is volgens hen niet haalbaar. “Lopen kappers dan geen gevaar om besmet te geraken?”

Het is voor veel kappers moeilijk te begrijpen dat ze in deze tijden vol maatregelen tegen het coronavirus hun zaak nog mogen ophouden. “Vorige week moesten we zoals veel sectoren sluiten op zaterdag en openen tijdens de week”, legt Jurgen Ruyskensveld uit. Zijn vriend Jonathan Debunderie is zaakvoerder van ’t Kappershuys in Ronse. “Vrijdagmiddag is die maatregel plots gewijzigd: we mogen voortaan wel opendoen op zaterdag, als we verschillende maatregelen nemen.” Zo mag er maar één klant per keer aanwezig zijn in het kapsalon en mogen ze geen klanten ontvangen die symptomen van de ziekte tonen. De maatregelen maken het volgens Jonathan en Jurgen onmogelijk om nog te kunnen functioneren. “Daarom hebben wij, en veel andere kappers, besloten om te sluiten. De volksgezondheid primeert voor ons. Volgens de bevoegde federale ministers lopen kappers blijkbaar geen gevaar voor besmettingen, maar reken maar eens uit hoeveel mensen wij zouden besmetten als dat toch gebeurt. Het is onbegrijpelijk. Omdat we normaal wel mochten openblijven op zaterdag, verliezen we een sluitingspremie van 2.000 euro. Ik zal daarom ook in naam van alle Ronsese kappers een oproep doen aan ons stadsbestuur om bijkomende steun te verlenen aan onze sector.”

Economisch niet interessant

Volgens Jurgen is openblijven niet alleen omwille van gezondheidsrisico’s niet mogelijk. De kappers geraken ook moeilijk aan hun producten omdat de leveranciers niet werken en het is economisch niet meer interessant als er maar één klant per keer aanwezig mag zijn.

Een kappersbeurt zal de komende weken wellicht steeds moeilijker worden, want ook in andere steden en gemeenten sluiten steeds meer kappers de deuren. Ook zij willen geen risico’s nemen, aangezien ze niet anders kunnen dan tijdens hun job dicht bij hun klanten te komen.