Inwoners buigen zich eerste keer over mobiliteitsdossier tijdens ‘Rond Ronse’, uitwerking zal nog jaren op zich laten wachten

Rond Ronse: inwoners tonen op de kaart aan wat volgens hen de pijnpunten zijn op vlak van mobiliteit in Ronse.
Lieke D'hondt Rond Ronse: inwoners tonen op de kaart aan wat volgens hen de pijnpunten zijn op vlak van mobiliteit in Ronse.
“Hoe kunnen we de mobiliteitsuitdagingen in Ronse oplossen?” Daarover hebben heel wat geïnteresseerden zich dinsdagavond gebogen tijdens een participatieavond Rond Ronse in TIO3. Hamvraag is het dossier N60 en de vraag of de gewestweg doorgetrokken moet worden door of rond Ronse om zo de ontsluiting van de regio te garanderen.

Het dossier rond de N60 beroert Ronse al decennialang. Er lagen plannen op tafel om een viaduct te bouwen en er werden al huizen en gronden onteigend, maar het viaduct is er nooit gekomen. Het tracé kende dan ook veel weerstand van Ronsenaars die het niet zagen zitten dat hun landschap doorkruist zou worden door een grote betonnen brug, maar ondertussen rijdt het zwaar verkeer nog steeds dwars door Ronse. 

De Werkvennootschap en het departement Omgeving willen daar verandering in brengen en trachten het dossier opnieuw uit het slop te halen. “We zijn opnieuw begonnen met een wit blad”, zegt woordvoerster van het departement Omgeving Brigitte Borgmans. “Een specifiek tracé hebben we nog niet uitgewerkt. In een eerste participatiemoment krijgt het publiek inspraak en kunnen ze de startnota raadplegen. Nadien gaan we aan de slag om een voorontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken. Als dat klaar is, krijgen de inwoners opnieuw inspraak tijdens het openbaar onderzoek. Al kan het wel nog een jaar duren eer we in die fase belanden. Via de twee inspraakmomenten willen we tot een breed gedragen oplossing komen voor het dossier.” 

Op een paneel kunnen de geïnteresseerden hun bezorgdheden neerpennen.
Lieke D'hondt Op een paneel kunnen de geïnteresseerden hun bezorgdheden neerpennen.

“Blij met inspraak”

De participatiesessie kan alvast op veel belangstelling rekenen. Ronsenaars die van dichtbij of van veraf iets met de N60 te maken hebben, inwoners van de buurgemeenten, maar ook geïnteresseerden die hun bezorgdheden over de mobiliteit op andere plaatsen in Ronse willen aankaarten, zakken af naar TIO3. “Het is alvast goed dat we inspraak krijgen bij de verdere ontwikkeling van dit dossier”, vertelt Bernard Vanden Bosschelle. Hij denkt zelf mee over mogelijke oplossingen voor het zwaar vervoer in de stad. “We zouden de oude spoorwegbedding tussen Ronse en Leuze, waar nu geen treinen meer over rijden, kunnen gebruiken om zwaar verkeer over te laten rijden. De infrastructuur ligt er al en mits enkele kleine aanpassingen hoeft er niet veel te veranderen”, oppert hij. De Werkvennootschap neemt dankzij Bernard die piste mee in het onderzoek. 

“Nieuwe weg is geen oplossing”

Alexandra is één van de Ronsenaars die zich ernstig zorgen maakt over de N60. Ze komt haar bezorgdheden neerpennen. “Volgens mij is het aanleggen van een nieuwe weg geen goede oplossing. Zeker niet als die dwars door de stad loopt zoals dat ooit het plan was. We kunnen beter tol invoeren voor het zwaar verkeer en meer inzetten op betere fietsinfrastructuur, zodat de files verkleinen. Ik ben met mijn gezin in Ronse komen wonen voor de mooie natuur, maar net dat wordt bedreigd omdat ze een grote weg willen aanleggen.”

Ik ben met mijn gezin in Ronse komen wonen voor de mooie natuur, maar net dat wordt bedreigd omdat ze een grote weg willen aanleggen

Bewoonster Alexandra

Alain is eveneens bezorgd om de mooie natuur in Ronse. “Ik woon aan de Fiertelmeers, waar al woningen zijn onteigend toen het oude tracé is opgemaakt. Het is een groene long in Ronse, waar ze toen een groot viaduct van wilden maken. Ik geloof er trouwens niets van dat met dat tracé nu geen rekening meer wordt gehouden. Nochtans zou er via bestaande wegen zoals de Zandstraat en de weg richting De Klijpe een goede alternatieve route voor het zwaar verkeer gemaakt kunnen worden richting industriezone Pont West, waar de Werkvennootschap nu een oplossing voor zoekt.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.