Infrabel draagt Passerelle over aan stadsbestuur

Infrabel heeft een overeenkomst bereikt met de stad Ronse om de Passerelle, de loopbrug aan het station, over te dragen aan de stad. Daarmee wordt Ronse eigenaar van de beschermde loopbrug tot het centrum en het zuidelijk stadsgedeelte.


Die overdracht was meer dan nodig, want al een paar jaar is de Passerelle voor voetgangers en fietsers gesloten wegens de belabberde toestand. Infrabel zag het niet zitten de restauratie op eigen kosten uit te voeren. "Met de overdracht kan Ronse nu starten met de opmaak van een restauratiedossier", zegt schepen Jan Foulon. "We zaten ook rond de tafel met Erfgoed Vlaanderen om het dossier te bespreken. Erfgoed Vlaanderen zal tachtig procent van de kosten voor haar rekening nemen en Infrabel neemt de rest voor haar rekening. De renovatie van de brug en de omgeving zal een miljoen euro kosten." Toch zal het nog twee jaar duren voor de restauratie van de Passerelle zal starten. (MDVR)