Infosessie over Familia-site

Het Ronsese stadsbestuur organiseert morgen woensdag om 20 uur in CC De Brouwerij een infosessie over de aanleg van een parking op de Familia-site. Het stadsbestuur heeft van de heraanleg van het historisch centrum van de stad, De Vrijheid, een prioriteit gemaakt. "De globale ontwerpprincipes voor het projectgebied werden vastgelegd en er werd werk gemaakt van een detailplan voor de parking op de site van de voormalige cinema Familia", licht schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Foulon toe. "Vooraleer deze plannen concreet uitgevoerd worden, wenst het stadsbestuur ze eerst samen te bespreken met de mensen die in de Vrijheid wonen en werken." Aansluitend op de infosessie onthult architectenbureau Murmuur, eigenaar van de gebouwen van de site, ook zijn visie op het resterende gebouwencomplex. (MDVR)