Huisvesting Ronsese jeugdbewegingen nog niet op punt: “Door de coronacrisis zijn onze problemen in de diepvries beland”

Scouting Durendael (foto) en Chiro OndergRonse zijn op zoek naar een nieuwe locatie.
Scouting Durendael Scouting Durendael (foto) en Chiro OndergRonse zijn op zoek naar een nieuwe locatie.
“Onze problemen zijn van de koelkast naar de diepvriezer verplaatst”, zegt voorzitter van de stedelijke adviesraad voor Jeugd Gilles Vandezande. Hij verwijst daarmee naar de huisvesting van de jeugdbewegingen, die steeds problematischer wordt.

Vooral voor Chiro OndergRonse en Scouting Durendael moet er dringend een nieuwe locatie gevonden worden waar de leden en de leiding elke week kunnen samenkomen. De scouts moeten in hun huidige lokaal zones afsluiten omdat het te bouwvallig is geworden, het contract van de Chiro loopt af in 2022. De jeugdraad van Ronse is al meermaals gaan aankloppen bij het stadsbestuur, maar voelt zich onvoldoende gesteund. 

“Oplossingen geschrapt”

“In de zomer van 2017 hebben de jeugdbewegingen samen een startnota opgesteld die in de jeugdraad is besproken”, vertelt Vandezande. “Op dat moment hebben we ook de schepen van jeugd op de hoogte gebracht. In het voorjaar van 2018 kregen we beloftes rond nieuwe locaties, maar daar is niets van in huis gekomen. Ook na de verkiezingen zijn we blijven praten met de nieuwe schepen van jeugd, maar hebben we geen vooruitgang geboekt. Op het gesprek met het college van burgemeester en schepenen in het najaar van 2019 zijn onze problemen lauw onthaald en lijken de mogelijke oplossingen bovendien geschrapt. Door de coronacrisis zijn onze problemen in de diepvries beland.”

Oud zwembad en nieuwe site 

Dat de coronacrisis het dossier heeft vertraagd, bevestigt schepen van jeugd Aaron Demeulemeester (N-VA). “Maar het is niet zo dat we niet begaan zijn met de Ronsese jeugdbewegingen. We hebben een princiepsakoord klaar om in het oud zwembad ruimte te maken voor de georganiseerde en niet-georganiseerde jeugd. Daar willen we binnen de twaalf maanden een huis van de jeugd en een crisisopvang voor jeugdbewegingen maken, maar dat moet veilig en duurzaam verlopen. Ik begrijp dat de jeugdbewegingen al sinds 2017 op zoek zijn naar een oplossing. Ze zijn gretig, maar overheden kunnen nu eenmaal niet zo snel werken als private initiatieven. Op langere termijn willen we ook een site ontwikkelen waar de jeugd zich kan uitleven. We onderzoeken of dat kan op een stuk grond aan de Leuzesesteenweg waar de stad al eigenaar van is.