Gemeente wil vredegerecht houden

GEMEENTERAAD DIENT MOTIE IN TEGEN HERVORMINGSPLANNEN

Het vredegerecht is nu nog gehuisvest op de Grote Markt.
Marc De Venter Het vredegerecht is nu nog gehuisvest op de Grote Markt.
De Ronsese gemeenteraad keurde maandag een motie goed om te vermijden dat de stad in de toekomst deel zal uitmaken van het gerechtelijk kanton Geraardsbergen. In de hervormingsplannen van federaal minister van Justitie, Koen Geens wordt het vredegerecht van Ronse opgeheven en zal het samen met Brakel en Geraardsbergen een nieuw gerechtelijk kanton vormen.

Voor Pol Kerckhove (sp.a) kan het niet dat de drempel naar vredegerechten verhoogd wordt. "In plaats van de drempel tot de justitie te verlagen, wordt de drempel tot justitie voor Ronsenaars verhoogd", vindt hij "Elke vorm van dienstverlening wordt Ronse ontnomen en verplaatst. De voorbije jaren zijn hier toch al een aantal zaken verdwenen of verhuisd. Ik denk maar aan het belastingskantoor of een mogelijke sluiting van het station. En dat voor een stad van meer dan 25.000 inwoners" De gemeenten Kluisbergen en Maarkedal worden onttrokken aan het kanton Ronse en bij het kanton Oudenaarde toegevoegd.


"En dat betekent dus dat de Ronsenaars voor zaken die op het vlak van het vredegerecht behandeld worden, naar Geraardsbergen zullen moeten gaan", reageert Pol Kerckhove. "Het kan toch niet dat Ronse steeds meer het slachtoffer wordt van de besparingen van de regering. Niet-betaalde facturen, OCMW-regelgevingen en andere geschillen zullen in de toekomst in Geraardsbergen aanhangig moeten worden gemaakt. En die verplaatsingen worden zo een pak moeilijker voor mensen die het al niet gemakkelijk hebben."


Volgens burgemeester Luc Dupont (CD&V-Groen!) is er al enige tijd sprake van het samenvoegen van vredegerechten. "Die vraag kwam trouwens ook van vrederechters en magistraten", zegt hij. "Men wil op termijn komen tot vredegerechten voor een 70.000 inwoners per regio. Maar een 'relatie' tussen Ronse en Geraardsbergen vinden we zeker niet kunnen. Ja, een samengaan tussen noord-zuid kan, maar welke band heeft Ronse met Geraardsbergen?"

Pol Kerckhove (sp.a).
Marc De Venter Pol Kerckhove (sp.a).

Bijkantoor in Ronse

Pol Kerckhove wijst er nog op dat er in Ronse een vredegerecht is en dat het democratischer is om een vrederechter naar Ronse te laten komen. Ook de Ronsese gemeenteraad schaarde zich achter de tussenkomst van de sp.a, en zal dan ook een motie sturen naar minister Geens en de federale parlementsleden. "Een mogelijkheid is nog dat er gebruik wordt gemaakt van het gerechtelijk systeem 'sous l'arbre'. Dan kan Ronse nog altijd een bijkantoor blijven en kan er een vrederechter nog op bepaalde dagen zetelen, maar alle kosten worden dan overgeheveld naar de lokale besturen. Maar hoe dan ook, in het voorstel van minister Geens blijft de griffie evenwel in Geraardsbergen", weet schepen Jan Foulon (CD&V-Groen!).


"En dat zorgt er voor dat Ronsenaars toch naar Geraardsbergen moeten. We wisten wel al een tijdje dat het Ronsese vredegerecht zou worden opgedoekt, maar hadden nooit gedacht dat we een geheel zouden vormen met het gerechtelijk kanton Geraardsbergen."