Geert Bourgeois gaat met stad praten over taalfaciliteiten

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft in het plenaire vragenuurtje van het Vlaams parlement gezegd in te zullen gaan op de vraag van de stad Ronse om de eventuele afschaffing van de taalfaciliteiten te bespreken.

"Ik ben het eens met Ronse als het gaat over hun standpunt over de taalfaciliteiten. Deze waren bedoeld als overgangsmaatregel, maar nu blijken ze voor onbepaalde duur te blijven. In Ronse zorgen ze ervoor dat Franstalige nieuwkomers zich massaal vestigen, met alle gevolgen van dien. Er is een gebrekkige integratie, een grotere schoolse achterstand, een hoge werkloosheidsgraad, er zijn administratieve kosten en er is de onmogelijkheid om te fuseren", zegt Bourgeois.


Net daarom is de meerderheid van de Ronsese gemeenteraadsleden de taalfaciliteiten liever kwijt dan rijk. Bourgeois stelt nu voor om eerst samen te zitten met de stad om de kwestie te bespreken alvorens over te gaan tot een eventuele afschaffing. Daar is een grondwetswijziging voor nodig. "Het is verstandig om eerst in overleg te gaan. Gezien het brede draagvlak in Ronse kunnen we kijken hoe we richting 2019 kunnen werken om er effectief werk van te maken." Burgemeester van Ronse Luc Dupont (CD&V) is alvast tevreden met het antwoord van de minister-president. "Dat nieuws verheugt ons. Als de minister-president ons contacteert zullen we zeker ingaan op een gesprek." Bovendien heeft de burgemeester in afwachting van de reactie van de hogere overheden niet stilgezeten. "Ondertussen heb ik een onderhoud gehad met Wouter Beke, de nationale partijvoorzitter van CD&V. Dat was een heel constructief gesprek, maar de oplossing ligt natuurlijk niet bij één partij. De Vlaamse partners zullen de kwestie moeten aankaarten bij de federale overheid", zegt Dupont. Ondertussen heeft de stad ook een raadsman gecontacteerd die gespecialiseerd is in grondwettelijk recht. Hij zal nagaan of de taalfaciliteiten op juridisch vlak nog correct zijn. (LDO)