Geen viaduct maar tunnel voor N60?

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER GAAT VOORSTEL BUURTBEWONER ONDERZOEKEN

De refter van het Koninklijk Atheneum zat afgeladen vol.
Ronny De Coster De refter van het Koninklijk Atheneum zat afgeladen vol.
Het debat van het actiecomité 'Geen streep door Ronse' over de doortrekking van de N60 door Ronse bracht de voor-en tegenstanders gisterenavond geen stap dichter bij elkaar. Nieuw was wel dat het Agentschap Wegen en Verkeer nu ook laat onderzoeken of een langere tunnel een oplossing is.

Het debat kon gisterenavond op heel wat belangstelling rekenen in de refter van het Koninklijk Atheneum.


Mobiliteitsdeskundige Koen Boussauw nam dan wel geen persoonlijk standpunt in maar stelde dat Ronse in één van de best bereikbare regio's van Europa ligt. "België heeft al een heel dicht wegennet. Dus de impact voor de economie is nihil", onderstreepte hij. "Ik ben dan ook geen voorstander van de aanleg van extra wegen."


Groen!-Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman herhaalde dat het huidige voorstel om een meer dan 500 meter lang viaduct te realiseren geen enkele invloed zal hebben op de mobiliteit en de tewerkstelling en zei dat er moet worden gezocht naar andere oplossingen. En vooral die realisatie van dat viaduct - voor de actievoerders dé streep door Ronse - ligt de tegenstanders duidelijk op de maag.


Thomas Maes van het AWN schetste de totstandkoming van het bewuste tracé van de missing link. Lieven Van Boven, een bewoner van Schavaart stelde een alternatief voor: het viaduct vervangen door een tunnel. "Die mogelijkheid wordt nu nog onderzocht", gaf Thomas Maes toe. "Er bestaan inderdaad nu andere technieken die dit mogelijk toelaten."

Buurtbewoner Lieven Van Boven.
Ronny De Coster Buurtbewoner Lieven Van Boven.

Goed nieuws

Dat is mogelijk goed nieuws voor Annie Verleyen en dochter Nele Van Fleteren van de villa Demalander op de Kruisstraat. "Voor ons hoeft die N60 er gewoonweg niet te komen", vindt Annie. "We verliezen immers meer dan tweederden van ons domein."


Filip De Bodt, die ook strijdt tegen de realisatie van onder meer de N441 en 42 in de regio Herzele, foeterde dat valabele alternatieven in plaats van de realisatie van deze missing link nooit deftig waren onderzocht en uitgediept en dat er onvoldoende verkeerstellingen waren gehouden.

Al jaren pro

Burgemeester Luc Dupont, geruggensteund door Jan Browaeys van Voka en Pol Kerckhove van sp.a Ronse, bleef er bij dat 'iedereen' in Ronse al decennia lang ijvert voor de realisatie van de doortrekking. "Want heel Ronse was al die jaren 'pro'. We hebben nooit een kritische noot gehoord", reageerde de burgemeester. "Tot dat actiecomité in het leven werd geroepen. De realisatie van de N60 is de eerste stap in het wegwerken van de verkeersstroom uit de binnenstad. Na die realisatie kan dan ook werk gemaakt worden van de zuidelijke ring voor de ontsluiting van de industriezone Klein Frankrijk."


Of het debat zoden aan de dijk zal brengen, valt af te wachten. Maar de contra's waren het er unaniem over eens: de inspraak in dit project moest al veel vroeger zijn gebeurd.