Geen vergunning voor uitbreiding stort OB&D

ACTIECOMITÉ WIL DAT GESTORTE GRONDEN WORDEN VERWIJDERD

De stortplaats van ontginningsbedrijf OB&D in Louise-Marie.
Ronny De Coster De stortplaats van ontginningsbedrijf OB&D in Louise-Marie.
Ontginningsbedrijf OB&D krijgt geen milieuvergunning van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) om de stortplaats aan de Schorissesteenweg in Louise-Marie (Ronse) uit te breiden.

De heisa rond het stort op de grens tussen Maarkedal en Ronse sleept ondertussen al elf jaar aan. In die periode kreeg OB&D drie keer groen licht van de minister om gronden te storten, maar de vergunningen werden telkens opnieuw ingetrokken door de Raad van State na protest van de stad Ronse en verschillende actiecomités. Ondertussen is een deel van de stortplaats wel al volgestort en plantte het bedrijf er enkele hectaren bos om de site een groene herbestemming te geven.


Naast het afgewerkte gedeelte wil het bedrijf het stort uitbreiden om verontreinigde, niet-gevaarlijke gronden en baggerspecie op te slaan. In 2015 kreeg OB&D daar geen toestemming voor van de provincie, waarna het in beroep ging bij Vlaams minister Joke Schauvliege. Ook zij weigert nu de vergunning op basis van de adviezen die ze ontving van onder andere het departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de gewestelijke milieuvergunningscommissie. Die adviezen waren deels positief en deels negatief, maar ook een eerder arrest van de Raad van State speelde mee in de beslissing. "De Raad van State had in een eerder arrest over deze stortplaats al geoordeeld dat de vergunning geacht wordt te worden geweigerd. Daarom weigert de minister een milieuvergunning voor het uitbreiden van de definitieve opslagplaats", zegt woordvoerder Jan Pauwels.


De weigering is goed nieuws voor het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie dat al jaren strijdt tegen het stort. Zij verzetten zich niet enkel tegen de uitbreiding ervan, ze willen ook dat OB&D alle gestorte, vervuilde gronden opnieuw verwijdert. Die werden volgens hen snel gestort in de periode dat OB&D wel een vergunning had, maar horen volgens het comité niet thuis in Louise-Marie.

Baudewijn Vancoillie.
Ronny De Coster Baudewijn Vancoillie.

Strijd nog niet gestreden

Het actiecomité zal de beslissing van minister Schauvliege nu verder bestuderen om hun verdere aanpak te bepalen.


Voor zaakvoerder Baudewijn Vancoillie is het nog te vroeg om te reageren op de beslissing van de minister. "We zullen eerst bekijken waarom de minister de milieuvergunning weigert. Pas daarna kunnen we ons verder beraden en reageren." Hij laat wel verstaan dat hij ontgoocheld is in de beslissing. "Het is een feit dat de minister al drie keer een vergunning toekende en nu plots weigert ondanks een unaniem positief advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie." De strijd om het stort is ongetwijfeld nog niet gestreden.