Eerste stap in realisatie nieuw administratief centrum: op zoek naar ontwerp- en bouwteam

Schepenen Brigitte Vanhoutte (N-VA) en Ignace Michaux (CD&V) bij het stadhuis. Onder meer het linkse deel waar nu de Dienst Omgeving is gevestigd, verdwijnt.
rv Schepenen Brigitte Vanhoutte (N-VA) en Ignace Michaux (CD&V) bij het stadhuis. Onder meer het linkse deel waar nu de Dienst Omgeving is gevestigd, verdwijnt.
Het stadsbestuur van Ronse kan op zoek naar een team om het nieuw administratief centrum van de stad te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Als alles goed gaat, kunnen de bouw- en renovatiewerken starten in 2022. “We verwachten een hoogstaand architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp”, zegt schepen van Patrimonium en Gebouwen Ignace Michaux (CD&V).

In het meerjarenplan van Ronse is de bouw van een nieuw administratief centrum opgenomen. In de gemeenteraad is nu de eerste stap gezet naar de realisatie van dat project. De stad gaat op zoek naar een team dat een functioneel, duurzaam en efficiënt administratief centrum kan uitbouwen. Dat komt naast het stadhuis, dat behouden blijft voor protocollaire doeleinden. Het hoekhuis ernaast, de aanpalende panden in de Peperstraat met huisnummers 3 en 5 en de achterbouw van het stadhuis gaan tegen de vlakte.

Stad en OCMW samen

Dankzij het administratief centrum zal het mogelijk zijn om alle diensten van de stad en het OCMW samen te huisvesten. Dat moet de klantgerichte werking ten goede komen. “De efficiënte dienstverlening staat voor ons dan ook voorop”, zegt schepen van Personeel Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Het is ons er niet om te doen om een megalomaan bouwproject te realiseren, maar wel om een kwalitatief, duurzaam en betaalbaar vernieuwd administratief centrum te realiseren.” 

Om zich voor te bereiden op het bouwproject, hebben de schepenen de afgelopen maanden heel wat kantoorgebouwen en administratieve centra bezocht in België.