Buurtbewoners willen bouw windturbine verhinderen: meer dan 1.000 bezwaarschriften ingediend

Een visualisatie van de windmolen in Ronse.
EDF Luminus Een visualisatie van de windmolen in Ronse.
De stad Ronse heeft meer dan duizend bezwaarschriften ontvangen tegen de bouw van een 230 meter hoge windmolen op de gronden van Incoplas in industriezone Klein Frankrijk. Het stadsbestuur bekijkt nu welk advies ze gaat geven aan de provincie.

EDF Luminus ziet in Klein Frankrijk de ideale locatie om haar grootste windmolen ooit te bouwen. Met een masthoogte van 167 meter en een maximale hoogte van 230 meter, zal de turbine voldoende groene energie opwekken om een equivalent van 3.000 gezinnen van stroom te voorzien. Het project stuit op veel protest bij buurtbewoners. Zij vrezen dat de windmolen meer negatieve dan positieve gevolgen zal hebben. Ze hebben massaal bezwaarschriften ingediend tegen het project.

Archiefbeeld - Op een infovergadering van Ronse Geeft Tegenwind kwamen experten en ervaringsdeskundigen getuigen over de impact van windmolens.
Lieke D'hondt Archiefbeeld - Op een infovergadering van Ronse Geeft Tegenwind kwamen experten en ervaringsdeskundigen getuigen over de impact van windmolens.

Ongezond

Op verschillende informatievergaderingen hebben de tegenstanders van de windmolen getracht zo veel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen. “We weten dat het belangrijk is om heel veel bezwaarschriften in te dienen. Het is moeilijk om er een getal op te plakken, maar we hebben er echt zo veel mogelijk nodig”, klonk het eerder bij Ronse Geeft Tegenwind. 

Op die manier willen de buurtbewoners de stad en de provincie met de macht van het getal overtuigen het project niet te vergunnen. De bezwaren tegen de windturbine zijn uiteenlopend. Sommige buurtbewoners vrezen te veel geluidsoverlast, anderen zijn bang dat er te veel slagschaduw op hun woning zal vallen of dat hun gezondheid zal lijden onder de trillingen die de turbine veroorzaakt. “We vinden ook dat er te weinig rekening wordt gehouden met de veiligheid. Als een wiek van de turbine afbreekt, kan die honderden meters ver vliegen en dat in woongebied. IJzel kan dan weer ijsblokken creëren die vervolgens naar beneden kunnen vallen”, klinkt het bij Ronse Geeft Tegenwind. “We  vinden dan ook dat een dergelijk project niet thuishoort hier in Ronse, maar wel ergens op zee.” De buurtbewoners zijn bovendien bang dat het niet bij één windmolen zal blijven. Ook andere zones in Ronse zijn beschreven als zoekgebied voor windmolens. 

Ronse adviseert, provincie beslist

De stad heeft de bezwaarschriften nu verzameld, maar de beslissingsbevoegdheid ligt bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De stad kan enkel een positief of negatief advies geven. Half maart zal dat advies klaar zijn. De provincie zal in de zomer van 2019 een beslissing nemen. Bij een gunstige beslissing zal het nog een jaar duren om de windturbine te bouwen. Ten vroegste in het najaar van 2020 zal de windturbine operationeel zijn.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Eddy V Boxstael

    Om van omver te vallen ,, en dan gaan betogen voor het milieu // zoals iedereen weet voor het milieu is alles goed als ik het maar niet moet doen of zien