Buurtbewoners stappen naar de deputatie om komst van biomassaverbrandingscentrale te verhinderen: “Gezonde lucht inademen wordt moeilijk”

Enkele buurtbewoners op de site waar de biomassacentrale zou komen.
Lieke D'hondt Enkele buurtbewoners op de site waar de biomassacentrale zou komen.
De biomassaverbrandingscentrale op bedrijventerrein Pont West blijft in Ronse de gemoederen beroeren. Het stadsbestuur gaf Biosynergie in april groen licht voor de bouw van een installatie, maar enkele buurtbewoners starten nu een procedure bij de Oost-Vlaamse deputatie om de vergunning alsnog in te trekken. “We willen blijven wonen in een milieuvriendelijke stad en regio, waar kinderen gezond kunnen opgroeien en veilig buiten kunnen spelen.”

De 167 ingediende bezwaarschriften hebben de vergunning voor de biomassaverbrandingsinstallatie op Pont West niet kunnen tegenhouden, tot grote spijt van de indieners. Zij vinden dat het college van burgemeester en schepenen met zijn beslissing om de bouw van de installatie toe te laten, ingaat tegen het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Ze stappen met een beroepschrift naar de deputatie en er loopt een onlinepetitie tegen de biomassaverbrandingsinstallatie. De teller staat momenteel op 46 handtekeningen, maar ook op papier hebben tientallen buurtbewoners hun bezorgdheden al geuit. 

Uitstoot

“De uitstoot van fijn stof, stikstofdioxiden, dioxines en dergelijke meer is onze voornaamste bekommernis”, zegt Sofie Verplancken. “De geplande ligging van de installatie valt volgens ons dan ook niet te rijmen met de omgeving. In een straal van driehonderd meter rond de biomassaverbrandingsinstallatie zijn er namelijk twee woonwijken, een school, een kinderopvang waar peuters en kleuters vaak buiten vertoeven en een sportcomplex. Sporten naast een verbrandingsoven krijgt plots een andere invulling: gezonde lucht inademen wordt namelijk moeilijk.”

Omdat in België de wind meestal uit zuidwestelijke richting waait, zal de verontreinigde lucht voornamelijk over de stad Ronse geblazen worden in plaats van over minder bevolkt gebied

Sofie Verplancken

De omwonenden vrezen dat de installatie bij de wekelijkse opstart op maandag dioxines zal uitstoten. “Een dergelijke uitstoot is in strijd met het PRUP Pont West dat een reductie wil van allerlei vormen van milieuhinder die een negatieve impact kunnen hebben op de nabije of verdere omgeving. Omdat in België de wind bovendien meestal uit zuidwestelijke richting waait, zal de verontreinigde lucht voornamelijk over de stad Ronse geblazen worden in plaats van over minder bevolkt gebied.”

Uitbreiding

Naast de mogelijk schadelijke uitstoot van de biomassaverbrandingsinstallatie maken de omwonenden zich ook zorgen over het houtafval dat in de oven verbrand zal worden en de mogelijke aanleg van een warmtenet. “Zolang het warmtenet niet is aangesloten, zal de installatie enkel dienst doen als demosite. Indien andere bedrijven worden aangesloten, zal de oven moeten uitbreiden met als gevolg een nog grotere negatieve impact voor de buurtbewoners.”

Sprookjeswereld

Bevoegd schepen Jan Foulon (CD&V) benadrukte eerder al dat het college van burgemeester en schepenen niet over één nacht ijs is gegaan bij de toekenning van de vergunning. Zij zien geen problemen op het vlak van uitstoot, de uitbouw van een warmtenet en het soort hout dat verbrand zal worden. Met die uitleg kunnen de omwonenden niet leven. “Het schepencollege leeft precies in een sprookjeswereld. Ze hebben een biomassaverbrandingscentrale bezocht, maar hebben ze daar met omwonenden gesproken of geloven ze gewoon alle fantastische praatjes van het bedrijf?”

De petitie vind je online.  
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.