Buurtbewoners hebben veel vragen

GELATENHEID OVERHEERST OP INFOMARKT OVER DOORTREKKING N60

Gelaten en met veel vragen: zo reageerden de meeste van de 300 geïnteresseerden die zaterdag in Ronse naar de infomarkt over de doortrekking van de N60 kwamen. Ze kwamen er kijken naar de plannen en luisteren naar de uitleg die Wegen en Verkeer gaf. Alle buurtbewoners hopen alvast dat de hinder kan worden beperkt.

Het waren vooral mensen uit Ronse, Kluisbergen en Maarkedal die in de buurt van het nieuwe traject zullen wonen, die naar CC De Ververij afzakten voor de infomarkt. "De mensen zijn tevreden dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de doortrekking", stelde projectingenieur Thomas Maes Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. "We krijgen veel vragen over de timing, de impact van het tracé voor de bewoners, de mogelijke lawaaihinder en het verlies van het zicht in Schavaert. Maar goed, de algemene teneur was positief."

Onteigeningen

De reacties die wij verzamelden waren niet zozeer positief, eerder gelaten. Stef De Medts bijvoorbeeld bouwde twee jaar geleden een nieuwe woning aan de Rijksweg in Nukerke, net voor het kruispunt met de Zandstraat. "Ja, we weten dat we onteigend worden", zuchtte hij. "We hebben daarover zelfs al gesprekken gehad met Wegen en Verkeer. Het is nu wachten op een voorstel."


Ook Marc Vuylsteke woont langs de N60 en wordt een stukje onteigend. "Voor de derde keer", stelde hij. "Maar wat me het meest zorgen baart, is de mogelijke aanleg van een zogenaamde ventweg, die parallel zal lopen met de nieuwe N60. Dan moet mijn huis worden onteigend. Mijn vrouw en ik zijn zeventigers, wie zal onze woning nog willen kopen als we er niet meer kunnen blijven wonen?"


De plannen hebben ook een impact op de aanpalende wegen, zoals het Kuithol in Nukerke, een zijstraat van de N60. "Onze straat wordt ter hoogte van de N60 in twee geknipt", wist Luc Cordier. "We krijgen hier ook zo'n ventweg. Alle buurtbewoners zullen in de toekomst moeten omrijden via de Zeelstraat. En dat zal veel extra verkeer veroorzaken. Wij stellen voor dat er een tunnel komt ter hoogte van het Kuithol. Op die manier worden we niet gegijzeld en zal het ook stukken veiliger zijn voor de bewoners en voor de landbouwers."

Mooi landschap

Aan Schavaert en de Fiertelmeers zal de impact op het landschap groot zijn, want daar komt een viaduct van 500 meter. De hoogte zal variëren tussen de 6 en de 10 meter, met een stijgingspercentage van 6%. "Ik vraag me af hoeveel geluidshinder dat zal teweeg brengen", aldus Jacques Van Gijseghem uit de Fiertelmeers. "Hopelijk wordt dat goed bestudeerd en wordt de geluidsoverlast beperkt."


Hilde Josephy en Chantal Desmaele uit Schavaert zaten met vragen over de visuele impact: "Ik zal maar een klein stukje van mijn tuin verliezen, maar net achter onze woningen komt wel dat viaduct. Wat dat zal meebrengen, weten we niet."


Bart Tsiobbel uit de Kapellestraat is niet te spreken over 'de verminking van het landschap'. "Want die is het mooiste plekje van Ronse", zuchtte hij.


Shanti Vogelaere staat hem bij met de facebookpagina 'Geen N60 dwars door Ronse, maar ring rond Ronse'. "De N60 zou best in een ruime ring rond Ronse worden aangelegd", roept ze op om de petitie te tekenen.


Het openbaar onderzoek wordt in april afgesloten, daarna moeten er nog enkele studies uitgevoerd. In het beste geval kunnen de werkzaamheden eind 2016 beginnen.