Bouw nieuwe zorginfrastructuur kan beginnen

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) heeft het oprichtingsdossier van vzw De Linde in Ronse goedgekeurd. "En dus kan de bouw van nieuwe zorginfrastructuur beginnen", reageert OCMW-voorzitter Wim Vandevelde tevreden.

De goedkeuring door Homans was de laatste en belangrijkste schakel in de lange procedure die op de site Delghust moet leiden tot hedendaagse en volwaardige ketenzorg voor de zorgbehoevende Ronsenaar. "Zo realiseren we de grootste zorghervorming ooit in Ronse, met de focus op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit", zegt Vandevelde. "Deze belangrijke beslissing van de minister is meteen het startschot voor de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de kinderopvang, een nieuw woonzorgcentrum en de herbestemming van alle bestaande gebouwen."


In totaal wordt er liefst 30 miljoen euro geïnvesteerd door Zorggroep Eclips. Bijkomend wordt ook 22 miljoen euro aan pensioenlasten van de statutairen verwerkt in het financiële model. In de komende maanden worden de stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd om de bouwplannen uit te voeren. "Dankzij deze unieke samenwerking zal een volwaardige en moderne zorgsite gebouwd worden, die tegemoetkomt aan de kwaliteitseisen van de hogere overheden. Voor de personeelsleden van onze zorgdiensten - in het bijzonder de mensen van de kinderopvang en woonzorgcentrum De Linde - is er uitzicht op werk in een hedendaagse infrastructuur waarbinnen een degelijke organisatie van de zorg haalbaar wordt." (TVR)