Bommelsraad verleent eretitels

Foto Ronny De Coster

De Ronsese Stedelijke Raad der Bommels houdt er aan om tijdens haar jaarlijks banket een aantal mensen de titel van erelid te geven. "Omdat ze op hun manier meehelpen aan het welslagen van de Bommelsfeesten", zegt voorzitter Yves De Wolf.


De nieuwe ereleden zijn Wim Baert, Gregory Detandt, Gaetan Huysman en Nathalia Tsala. Binnen de Raad wordt er verder ook aan verjonging en vernieuwing gewerkt. Na een jaar van stagelopen zijn Misha Defever en Arne Pessemier nu volwaardige leden van de Raad der Bommels.


(MDVR)