Biomassaverbrandingscentrale krijgt ondanks protest van de buurt omgevingsvergunning van Oost-Vlaamse deputatie

Archiefbeeld - Enkele buurtbewoners hebben zich verzet tegen de komst van de biomassacentrale.
Lieke D'hondt Archiefbeeld - Enkele buurtbewoners hebben zich verzet tegen de komst van de biomassacentrale.
De biomassaverbrandingscentrale van Biosynergie mag dan toch gebouwd worden op bedrijvensite Pont West in Ronse. Enkele buurtbewoners gingen nog in beroep bij de deputatie van Oost-Vlaanderen, maar vangen bot.

Het stadsbestuur van Ronse ging al langer akkoord met de komst van de biomassaverbrandingscentrale. In april 2019 zette het college van burgemeester en schepenen het licht op groen voor Biosynergie. Het bedrijf uit Kruisem wil in Pont West naast kantoren, een vergaderruimte, werkplaats en magazijn ook een biomassaverbrandingsinstallatie bouwen. Daar zullen niet-verontreinigde, behandelde houtresten van omliggende industrie omgezet worden in CO₂-neutrale energie. De installatie zal ook dienen als referentie-installatie waar klanten, prospecten, overheden en scholen ontvangen kunnen worden. Er zijn bovendien plannen om een warmtenet aan te leggen op Pont West, zodat de omliggende bedrijven ook energie van de verbrandingsinstallatie kunnen afnemen.

Archiefbeeld - Biosynergy krijgt van de Oost-Vlaamse deputatie een omgevingsvergunning om een biomassaverbrandingsinstallatie te bouwen op bedrijvensite Pont West.
Lieke D'hondt Archiefbeeld - Biosynergy krijgt van de Oost-Vlaamse deputatie een omgevingsvergunning om een biomassaverbrandingsinstallatie te bouwen op bedrijvensite Pont West.

Fijn stof

Het stadsbestuur ziet voldoende garanties dat het bedrijf de wettelijke voorschriften rond de verbranding van het houtafval zal respecteren, maar bij de buurtbewoners is er wel ongerustheid. Zij hebben een beroepsschrift ingediend bij de Oost-Vlaamse deputatie omdat ze vrezen dat de uitstoot van fijn stof, stikstofdioxides en dioxines fors zal toenemen. “De geplande ligging van de installatie valt volgens ons dan ook niet te rijmen met de omgeving. In een straal van driehonderd meter rond de biomassaverbrandingsinstallatie zijn er namelijk twee woonwijken, een school, een kinderopvang waar peuters en kleuters vaak buiten vertoeven en een sportcomplex. Sporten krijgt plots een andere invulling: gezonde lucht inademen wordt namelijk moeilijk”, zegt Sofie Verplancken, die een bezwaar heeft ingediend.

Verder procederen?

De Oost-Vlaamse deputatie heeft de bezwaarschriften nu bekeken en heeft opnieuw advies ingewonnen bij de betrokken instanties. Zij geven overwegend gunstige adviezen, wat de deputatie doet beslissen de omgevingsvergunning toe te kennen. Biosynergie moet uiteraard wel de milieuvoorwaarden strikt naleven.

De buurtbewoners kunnen nog een procedure opstarten voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, maar het is nog niet zeker of ze dat gaan doen. “Ik had gehoopt dat de beslissing in ons voordeel zou vallen, maar dat is niet het geval. We zijn er nog niet uit of we nog stappen gaan ondernemen”, reageert Sofie Verplancken.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.