Bijna beslissing rond doortrekking N60

Het Ronsese actiecomité Geen streep door Ronse, dat zich fel verzet tegen de plannen van de Vlaamse overheid voor de doortrekking van de N60, zit in een cruciale fase wat haar bezwaren betreft.


"In de loop van de vakantie hebben we van de advocaat van het Vlaamse Gewest een memorie van antwoord gekregen", licht Frank Vercleyen van het actiecomité toe. "Daarin tracht hij alle bezwaren tegen de doortrekking van de N60 te weerleggen. Nu is het opnieuw aan ons om een weerwoord te formuleren. Deze week moet alles in orde zijn, want daarna wordt de zaak gepleit voor de Raad van State. Wat wij willen is de definitieve vernietiging van het ruimtelijk plan en van het geplande tracé."


Procederen kost geld en dat weten ze ook bij het actiecomité. Daarom organiseren ze op 4 oktober weer een manifestatie in Tennisclub Park. (MDVR)