Bevraging over werking stad

De Vlaamse Overheid en de stad Ronse zullen in de loop van dit jaar een aantal Ronsenaars bevragen over het reilen en zeilen in hun stad. "Voor ons is het belangrijk te weten hoe de Ronsenaars over hun stad en buurt denken", licht het stadsbestuur toe. "Zo willen we meer te weten komen over het wonen, over de werking van de stadsdiensten, over het groen in hun stad en buurt." Voor de bevraging zal de Studiedienst van de Vlaamse Regering de rondvraag organiseren. In de loop van de maand maart zullen een aantal inwoners een brief in de bus krijgen met de vraag om aan de enquête deel te nemen. "We vragen dan ook dat de gevraagde inwoners deze lijst in te vullen en op tijd weer in te sturen", voegt de stadsbestuur er nog aan toe. De gegevens zijn natuurlijk anoniem en worden vertrouwelijk behandeld." Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten in het voorjaar van volgend jaar gekend zijn. (MDVR)