Bemiddelaar voor project N60

Voor de realisatie van de doortrekking van de N60 werd door het Vlaams Gewest een bemiddelaar aangesteld." Een bemiddelaar geeft de betrokken bewoners en eigenaars heldere informatie, luistert naar de verwachtingen van alle partijen, analyseert de problemen en probeert de standpunten te verzoenen", laat het Ronsese stadsbestuur weten. Lieve Verfaillie wordt het aanspreekpunt voor eigenaars en bewoners die betrokken zijn bij het project N60. Lieve Verfaillie is in juli en augustus op woensdag tussen 9 en 12 uur te vinden in het bureau van de technische dienst in het stadhuis. Op woensdagen 16 en 30 juli en 6 en 20 augustus.


Er kunnen ook afspraken met haar worden gemaakt via het nummer 0492/91.54.44 of via het e-mailadres bemiddelaar@mow.vlaanderen.be.


(MDVR)