AZ Glorieux is voorbereid op toestroom aan patiënten: “Extra capaciteit gecreëerd en noodzakelijke opleidingen gevolgd”

Een beeld van de gebouwen van het AZ Glorieux in Ronse.
Foto Ronny De Coster Een beeld van de gebouwen van het AZ Glorieux in Ronse.
Het AZ Glorieux in Ronse is goed voorbereid om de potentiële instroom van coronapatiënten vlot te kunnen behandelen. Met de ombouw van enkele verpleegafdelingen tot COVID-19-afdelingen en opleidingen voor het personeel stelt het ziekenhuis alles in het werk om de crisis te kunnen bedwingen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus, of COVID-19, bereidt ook het AZ Glorieux in Ronse zich voor op een mogelijke toevloed aan patiënten. Om voldoende bedden ter beschikking te hebben voor de coronapatiënten, werden een aantal verpleegafdelingen omgebouwd tot speciale COVID-19-afdelingen. Op die afdelingen zijn alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen genomen voor het personeel. “Alle artsen en medewerkers hebben bovendien opleidingen gevolgd om de best mogelijke zorg te verlenen en om zichzelf en hun naasten te beschermen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Tess Notebaert.

Gescheiden van andere patiënten

Om ervoor te zorgen dat patiënten die besmet zijn met het coronavirus geen andere patiënten in het ziekenhuis besmetten, zijn zowel de spoeddienst als de dienst Intensieve Zorgen ontdubbeld. Dat wil zeggen dat er telkens één spoeddienst en afdeling intensieve zorgen is voorbehouden voor patiënten met het coronavirus en één voor alle andere patiënten. “Hierdoor creëren we niet enkel extra capaciteit, we maken ook een volledige scheiding tussen de COVID en niet-COVID-stroom. Wie mogelijk besmet is met COVID-19, volgt dus een andere route”, verduidelijkt Notebaert.

Momenteel valt het aantal patiënten met het coronavirus in Ronse nog mee. “De situatie is goed beheersbaar op dit moment. In het ziekenhuis is momenteel slechts één afdeling met coronapatiënten actief. Op de intensieve zorgen is het aantal patiënten minimaal”, weet de communicatieverantwoordelijke. 

Enkel op verwijzing

Om de crisis het hoofd te kunnen bieden, blijft het belangrijk dat patiënten de juiste procedure volgen om hulp te krijgen. AZ Glorieux benadrukt daarom nogmaals dat wie zich grieperig voelt, niet op eigen houtje naar de spoedgevallendienst mag komen. “Contacteer zeker eerst je huisarts, die aan de hand van een triageprotocol zal beslissen of je in strikte quarantaine thuis kan uitzieken of je naar de spoed moet komen”, vertelt Notebaert. “Zo kunnen de patiënten onmiddellijk naar het juiste deel van de spoedgevallendienst verwezen worden en vermijden we kruisinfecties. Wie wel naar spoed komt zonder verwijzing van de huisarts, zal niet getest worden, want de testen zijn voorbehouden voor wie een ziekenhuisopname nodig heeft.”

Het ziekenhuis vraagt ook aan patiënten die niet besmet zijn met coronavirus, maar wel dringende zorg nodig hebben, om die zorg niet uit te stellen. “We kunnen het missen als kiespijn dat patiënten dringende zorg uitstellen om dan over een paar dagen in een veel slechtere toestand opgenomen moeten worden. Dat zou het systeem nog meer belasten. Als er problemen zijn, contacteer dan steeds de huisarts.”

Bezoekverbod

Tot slot wijst Notebaert nog op het bezoekverbod dat momenteel geldt in het ziekenhuis. Bezoekjes zijn niet meer toegestaan, behalve voor ouders of voogden van kinderen tot 15 jaar die verblijven op de verpleegeenheden kindergeneeskunde, materniteit of neonatologie, onmiddellijke naasten van mensen die kritiek zijn of in eindelevensfase zijn en één begeleider tussen 18 en 65 jaar per patiënt bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen. Wie in het ziekenhuis moet zijn, zal aan de ingang gecontroleerd worden. Wie ziek is, moet thuisblijven.