Adelin Devos (87) werkt zelf alternatief tracé voor N60 uit

ONTSLUITING PARALLEL MET SPOORWEG ZOU VOORDELIGER EN EFFICIËNTER ZIJN

Adelin werkte maanden aan zijn plannen voor de doortrekking van de N60.
Foto Marc De Venter Adelin werkte maanden aan zijn plannen voor de doortrekking van de N60.
Voor de 87-jarige Ronsenaar Adelin Devos duurt het allemaal veel te lang vooraleer de N60 wordt doorgetrokken tussen Nukerke en Ronse. Daarom kwam hij na enkele maanden opzoekingswerk zelf met een tracé op de proppen. "Mijn plan voorziet in een ontsluiting die parallel loopt met de spoorweg Oudenaarde-Ronse", zegt Adelin.

Adelin deed de voorbije maanden flink wat opzoekingzwerk en maakte er een lijvig document met de nodige kaarten bij. "In plaats van de huidige doortrekking langs het bestaande tracé van de N60 kan je evengoed een verkeerslus langs de oostzijde naar Ronse aanleggen", licht hij toe. "Ter hoogte van Leupegem kan men dan het nieuw tracé aanleggen net naast de spoorweg Oudenaarde-Ronse. Ik heb de kostprijs laten becijferen voor een nieuwe tweebaansweg met ernaast de pechstroken en de fietspaden. Wel dat zou op een kostprijs van 70 miljoen euro komen. In de huidige plannen is er sprake van een 280 miljoen euro. Die nieuwe weg zou dan tot aan de N48, ter hoogte van de industriezone Klein-Frankrijk, kunnen aansluiten op de zuidelijke stadsring, die ook nog moet worden aangelegd."

Zes rotondes

Adelin wijst er ook nog op dat het stijgingspercentage maar een 3% zou bedragen. "En dat is best overbrugbaar", verduidelijkt hij. "Vooral als je weet dat in de huidige plannen er een overbrugging van 10% wordt voorzien en dat er daarom een lange brug over Schavaart moet komen. Voor een veilig verkeer zouden er 6 rotondes moeten aangelegd worden: op de Ommegangstraat, de Ninoofsesteenweg, de Leuzesteenweg, de Dooniksesteenweg en net voorbij de Klijpe. Met die aanleg van de oostelijke lus om Ronse wordt het zwaar en doorgaand verkeer dan ook uit het stadscentrum geweerd."


Adelin deelde ondertussen 'zijn dossier' uit aan de burgemeester en schepenen. Schepen van Stadsontwikkeling, Jan Foulon, wil het geleverde werk van Adelin niet zo maar in de papiermand gooien. "Adelins werk toont duidelijk aan dat de Ronsenaars begaan zijn met de verkeersproblematiek en de doortrekking van de N560", reageert schepen hij. "En het toont duidelijk de nood van de ontsluiting van Ronse aan. Maar het nu al vastgelegde tracé staat op het Gewestplan en er zijn ook al voor zowat twee derde aan onteigeningen gebeurd. De Vlaamse Overheid blijft er dan ook bij dat dit tracé ook het meest haalbare is."


Maar de Raad van State vernietigde wel het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en dus moet de procedure weer worden opgestart. "We zaten onlangs samen met de betrokken partijen", voegt Jan Foulon er nog aan toe. "Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft het dossier van de missing link N60 overgeheveld naar de Werkmaatschappij NV. Die zal zich nu verder bezig houden met het dossier. We kregen ondertussen ook de belofte dat een nieuwe RUP-aanvraag tegen de vakantie klaar zou zijn."