Abonnementen De Lijn aan volle pot, wel fietsen aan station

De Ronsese sp.a klaagt er over dat de stad Ronse de subsidiëring van 50% van een De Lijn-abonnement afschafte. "En dat zorgt er nu voor dat er 25% minder abonnementen gebruikt worden", zegt Koen Haelters.

"Toch een spijtige zaak, want dat brengt ook met zich mee dat het wegennet dichtslibt. En daar worden we in de spits toch dagelijks mee geconfronteerd in Ronse. Mensen nemen meer en meer de wagen om zich te verplaatsen. Tegelijk is openbaar vervoer voor een pak mensen die niet over een auto beschikken noodzakelijk om te kunnen werken of winkelen. Net daarom voorzag onze stad jarenlang in een financiële tussenkomst van 50% in de jaarabonnementen van De Lijn."


Schepen van Financiën Jan Foulon wijst er op dat de stad Ronse wel inzet op de subsidiëring van het openbaar vervoer binnen de stad met bussen van De Lijn. "Mobiliteit binnen de verschillende stadsdelen vinden we wel belangrijk", reageert hij. "Met het bussennet van De Lijn in de stad kunnen de inwoners zich gemakkelijk verplaatsen. En daarvoor betalen we afhankelijk van het aantal ritten toch gemiddeld een bedrag van 5.000 euro aan De Lijn."


De stad wil ook via het project 'Blue Bike' fietsen ter beschikking stellen aan het station. Daarvoor is er wel al een bedrag van 20.000 euro in de begroting voorzien. "We zullen nu verder onderhandelen met de NMBS om de Blue Bikes zo vlug mogelijk ter beschikking te kunnen stellen", licht schepen van Mobiliteit Wouter Stockman toe. (MDVR)