Aanvraag noodzakelijk voor activiteiten tijdens Fiertel

De stad Ronse wil de mogelijke overlast door leurhandel, verkoop van alcoholische dranken en publiciteitsacties langs het parcours van de Fiertel verhinderen. Wie een dergelijke activiteit wil organiseren langs het parcours op zondag 27 mei moet daarom vooraf de toestemming vragen. Dat kan via een brief aan de burgemeester, Grote Markt 12 in Ronse, of via een e-mail naar info@ronse.be. De aanvraag moet ten laatste op woensdag 16 mei om 10 uur 's ochtends aangekomen zijn bij de burgemeester van Ronse. (LDO)