"Wij steunen nog steeds het akkoord"

GROEN BEVRAAGT LEDEN OVER HET OMSTREDEN N60-TRACÉ

De doortrekking van de N60 als simulatiebeeld: actiecomité 'Geen streep door Ronse' tekent nog steeds fel protest aan tegen het 500 meter lange viaduct in hun wijk.
Ronny De Coster De doortrekking van de N60 als simulatiebeeld: actiecomité 'Geen streep door Ronse' tekent nog steeds fel protest aan tegen het 500 meter lange viaduct in hun wijk.
Het tracé dat de Vlaamse Regering goedkeurde voor de doortrekking van de N60 blijft voor beroering zorgen. Binnen Groen! Ronse zijn niet alle violen gelijk gesteld. "Ja, we bevragen de leden over het tracé en de impact voor de ecologie", klinkt het.

De partij Groen! vormt in Ronse samen met CD&V een kartel, dat op zijn beurt een meerderheid vormt in de gemeenteraad met N-VA en de Liberale Unie. Die meerderheidspartijen ondertekenden een bestuursakkoord over het doortrekken van de N60. Ze leggen duidelijk de nadruk op de noodzaak van de ontsluiting van de stad en het weren van het zwaar verkeer uit het centrum. "Voor Groen! Ronse en voor de meeste stedelingen is een oplossing voor het zwaar verkeer een prioriteit", zegt voorzitter van Groen Myriam De Feyter. "Onze leden worden nu bevraagd over het belang van de N60. Ondertussen blijft schepen Wouter Stockman (CD&V-Groen) zich binnen zijn bevoegdheden inzetten op de lokale verbetering van gevaarlijke verkeerssituaties zoals overeengekomen in het bestuursakkoord. Groen! Ronse ziet geen problemen in het feit dat Groen nationaal ijvert voor een duurzamer transport- en infrastructuurbeleid in Vlaanderen. "Wij hebben er ook geen probleem mee dat nationaal de doortrekking van meervaksbanen als het N60-tracé in vraag stelt."

Schepen Wouter Stockman
Ronny DE COSTER Schepen Wouter Stockman

Tegenstrijdigheid

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen!) geeft haar volle steun aan het actiecomité. "Velen willen dat ook Groen! Ronse nu eindelijk een duidelijk standpunt inneemt", geven Myriam De Feyter en Wouter Stockman toe. "Maar Elisabeth Meuleman vindt dat de strijd gevoerd moet worden op Vlaams niveau. Daar is de beslissing immers genomen." Die tegenstrijdigheid stoot veel mensen tegen de borst. Stel nu dat een meerderheid van de Ronsese Groen!-leden vindt dat de partij zich duidelijk moet distantiëren van dit traject, dan komt schepen Stockman tussen hamer en aambeeld te zitten. "Dat klopt, maar zo ver is het nog niet", meent Stockman.

100%

"Ik ben mij erg bewust van de ecologische impact van het tracé, maar ik blijf ook 100% achter het bestuursakkoord staan. Het belangrijkste is dat we een oplossing vinden om het zwaar doorgaand verkeer zo goed als mogelijk uit Ronse te weren. Daar wil ik, verder met de andere meerderheidspartijen, mijn schouders blijven onder zetten. Binnen Groen! Ronse blijven we onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn voor de ontsluiting van onze stad. Die is zeker nodig." Stockman wijst er nog op dat ook andere bestuursleden van Groen! Ronse het bestuursakkoord mee ondertekend hebben. "Wat duidelijk bewijst dat onze partij zich geëngageerd heeft om de lokale verkeersproblematiek aan te pakken. Parlementslid Meuleman heeft dat tijdens de persconferentie over de acties tegen het tracé van de N60 trouwens duidelijk benadrukt", voegt hij eraan toe.

Standpunt?

Het wordt dus afwachten of het 'mossel noch visstandpunt' van Groen! Ronse kan behouden blijven. Als een meerderheid van de partij ervoor kiest mee in de boot te stappen van 'Geen streep door Ronse', waarin massaal bezwaar wordt aangetekend tegen de plannen, dan vervalt vermoedelijk het loyaliteitsakkoord met de andere meerderheidspartijen. En mag Stockman misschien zijn schepenzetel vergeten... "Zo ver is het zeker nog niet", lacht hij.