"Vlaamse overheid misleidt bewoners traject N60"

Het comité 'Geen streep door Ronse', dat zich verzet tegen het traject van de doortrekking van de N60, neemt het niet dat de bewoners door de Vlaamse overheid worden benaderd om hun woning te verkopen.

"Tot onze verbazing wordt het woord 'onteigenen' tijdens de onderhandelingen nogal vlot gebruikt", zegt Frank Vercleyen. "Wij kwamen tot de vaststelling dat er voor de gedupeerden in het noordelijk deel van het traject geen onteigeningsbesluit bestaat. Als de onderhandelaars deze term in de mond nemen, is dat foutieve informatie en misleiding. Wat betreft het zuidelijk deel, de oorspronkelijke zone, werd 20 jaar geleden reeds een onteigeningsbesluit uitgevaardigd." Het actiecomité voegt er nog aan toe dat er een hemelsbreed verschil is tussen een vrijwillige verkoop of onteigening. "Het Vlaams Gewest kiest voor de piste van vrijwillige verkoop omwille van het sneller en goedkoper karakter", voegt Frank Vercleyen er nog aan toe. "Onteigenen gebeurt, indien de verkoper weigert, voor het vredegerecht en kan soms jaren aanslepen", besluit Vercleyen. (MDVR)