"Project best definitief afvoeren"

RAAD VAN STATE VERNIETIGT BESLUIT OVER DOORTREKKING N60 EN BIJHOREND VIADUCT

Dit beeld zullen we niet te zien krijgen in de streek: een 500 meter lang viaduct door Schavaert. Dit zou een onderdeel geweest zijn van een tracé dat loopt van de huidige N60 ter hoogte van de Kruisstraat tot onder de Zonnestraat richting Leuzesteenweg.
Ronny De Coster Dit beeld zullen we niet te zien krijgen in de streek: een 500 meter lang viaduct door Schavaert. Dit zou een onderdeel geweest zijn van een tracé dat loopt van de huidige N60 ter hoogte van de Kruisstraat tot onder de Zonnestraat richting Leuzesteenweg.
Op verzoek van de vzw 'Milieufront Omer Wattez' (MOW) vernietigde de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het Gewestelijk Uitvoeringsplan 'Missing Link te Ronse'. Daarmee haalden MOW en het actiecomité 'Geen streep door Ronse' hun slag thuis. "Dat betekent dat alle voorbereidingen voor de doortrekking van de N60 van nu af aan moet hernomen worden", zegt Frank Vercleyen. "Eigenlijk wordt de doortrekking best definitief afgevoerd."

Het stadsbestuur en de Vlaamse Regering zijn vragende partij om de ongeveer vijf kilometer lange N60, op het grondgebied van Maarkedal, Kluisbergen en Ronse, viervaks door te trekken.


Al meer dan 40 jaar worden er plannen gemaakt en tracés gezocht. Uiteindelijk koos de Vlaamse Regering voor een tracé dat loopt van de huidige N60 ter hoogte van de Kruisstraat via de wijk Schavaert en Fiertelmeers naar de Kapellestraat, om dan de doorsteek te maken onder de Zonnestraat richting Leuzesteenweg. Dit tracé is voorzien in de bouw van een meer dan 500 meter lang viaduct door Schavaert. Het gevolg was een storm van protest. "Zowel het Project-MER als het Plan-MER zijn erg slordig opgesteld", verduidelijkt Davy De Groote van MOW.

Bart Tsiobbel, Bert Michels, Butch Lauwerier en Frank Vercleyen halen (voorlopig) hun slag thuis: de doortrekking van de N60 door dit gebied gaat niet door.
Ronny De Coster Bart Tsiobbel, Bert Michels, Butch Lauwerier en Frank Vercleyen halen (voorlopig) hun slag thuis: de doortrekking van de N60 door dit gebied gaat niet door.

Boost voor natuur

"Bij dergelijke projecten moet er trouwens ook een natuurcompensatie zijn. Daar is zeer slordig mee omgesprongen. Vandaar ook onze klacht. Verder is er ook de broosheid van de bodemstructuur in Schavaert. De bouw van het viaduct zou dan nefaste gevolgen hebben voor de omwonenden, onder andere door grondverschuivingen. Schavaert en de Fiertelmeers zijn compleet ongeschikt voor dergelijke infrastructuurwerken", voegt De Grootte daar aan toe. Voor Frank Vercleyen betekent de vernietiging van het doortrekkingstracé dus een 'boost' voor de natuur. "Omwille van de plannen waren populaties van de vuursalamander sterk bedreigd in de Bronbossen Hotond en Ingelbos", zegt Frank. "Door de vernietiging zal de salamanderpopulatie niet extra onder druk komen te staan."

Mobiliteitsplan

Nog voor de komst van Frank Vercleyen heeft de stad Ronse veel te lang de doortrekking van de N60 als dé oplossing naar voor geschoven voor alle verkeersproblemen in de stad. "De stad moet een degelijk mobiliteitsplan uitwerken, zodat het doorgaand verkeer om de stad geleid wordt. En daar is een N60, die door de stad loopt, niet de oplossing voor", meent hij.


Schepen Jan Foulon vervangt burgemeester Luc Dupont. Hij wijst er op dat de stad geen 'tussenkomende' partij is. "Het is spijtig dat de doortrekking van de N60 weer jaren vertraging zal oplopen", vindt Jan Foulon. Onze nieuwe industriezone Pont West ligt daar omdat het terrein onmiddellijk aansluiting op de N60 zou geven. In onze mobiliteitsvisie is de doortrekking van de N60 prioritair om het zwaar verkeer zou veel mogelijk uit het stadscentrum te weren."


Bij het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook gewacht op de volgende uitspraken van de Raad van State. "Er moeten nog andere uitspraken komen met betrekking tot de N60", reageert Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. "We zullen die uitspraken dan ook grondig analyseren en daarmee aan de slag gaan. Dan kan de procedure voor het RUP opnieuw worden opgestart." Hoe dan ook, het N60-verhaal en de 'Missing Link'-perikelen worden ongetwijfeld vervolgd.