"Ontslag bedreigt kartel niet"

GROEN-VOORZITSTER STAPT OP UIT PROTEST TEGEN RECHTSE COALITIE

Myriam De Feyter bij haar voorstelling als voorzitster van Groen Ronse begin 2013. Ze wordt omringd door nationaal voorzitter Wouter Van Besien en schepen Wouter Stockman.
Archieffoto Ronny De Coster Myriam De Feyter bij haar voorstelling als voorzitster van Groen Ronse begin 2013. Ze wordt omringd door nationaal voorzitter Wouter Van Besien en schepen Wouter Stockman.
Volgens Groen-schepen Wouter Stockman heeft het ontslag van Myriam De Feyter als voorzitter van Groen Ronse geen gevolgen voor het kartel met CD&V. De Feyter kon niet langer leven met de deelname van Groen aan de rechtse bestuursmeerderheid.

"Ik heb de lokale partijpolitiek sterk onderschat", laat Myriam De Feyter, die sinds januari 2013 aan het roer stond, haar leden weten. Als voorzitster had ze het niet makkelijk toen de Vlaamse Regering het tracé voor de missing link van de N60 vastlegde. Het actiecomité 'Geen streep door Ronse', dat zich verzet tegen de doortrekking, kreeg echter openlijk steun van Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. Groen Ronse bleef bij haar standpunt dat ze achter het Ronsese bestuursakkoord staat. Daarin wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van de ontsluiting van de stad en het weren van het zwaar verkeer uit het centrum.

'Mossel noch visstandpunt'

Ondertussen blijft het onduidelijk welk standpunt Groen Ronse inneemt tegenover het tracé. Het risico bestond dat de Ronsese Groen-achterban schepen Wouter Stockman en voorzitster Myriam De Feyter in een moeilijk parket bracht. Daarom startte de partij in juni een bevraging onder haar leden. Ondanks het feit dat Groen de Ronsese afdeling haar doelstellingen op lokaal vlak liet realiseren, voelde De Feyter zich de mond gesnoerd in een coalitie. "Elk woord moet zodanig worden afgewogen dat we als partij uiteindelijk niets meer zeggen", zegt ze in een brief aan de Groen-leden. "Ik heb mijn grens dan ook bereikt", gaat ze verder.


Vreest Stockman geen gevolgen voor het kartel met CD&V en bijgevolg de coalitie? "Ik blijf me zeker loyaal opstellen tegenover de coalitie", reageert hij. "Het is niet omdat een voorzitter ontslag neemt dat iedereen haar mening deelt", zegt Stockman. "Er is een verschil tussen mee besturen en de oppositie, waarin je je mening kan ventileren. In een meerderheid moeten de violen gelijk gestemd zijn. "Het voorbije anderhalf jaar hebben we veel gerealiseerd op lokaal vlak", vindt schepen Stockman. "Ik denk dan aan het bebossingsproject, waarmee we 2,5 hectare natuurgebied bijcreëren, de doelstelling om fairtradegemeente te worden, het hernieuwde mobiliteitsplan en de bloemenweide aan de Bredestraat en de Scheldekouter. We blijven ook sluikstorten verder aanpakken." Ondertussen blijft het wachten op de resultaten van de bevraging onder de leden over de doortrekking van de N60. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.