"Nog maar twee onteigeningen voor doortrekking N60 gebeurd"

Actiecomité 'Geen streep door Ronse' blijft hopen dat de plannen voor de doortrekking van de N60 opgeschort worden. "Uit parlementaire vragen blijkt dat er tot nu maar twee vrijwillige onteigeningen zijn gebeurd", zegt woordvoerder Bart Tsiobbel. "Om het tracé te kunnen doortrekken, zouden er 280 onteigeningen moeten gebeuren. Alle andere innames moeten voor 2017 gebeuren. Bovendien laat de raming van de voorziene kosten op zich wachten. Dat is politieke taal om te zeggen dat er geen geld beschikbaar is." Ondertussen loopt ook nog de behandeling van zes bezwaarschriften bij de Raad van State en daarvan wordt de uitspraak pas in het najaar van 2017 verwacht. "En we willen ook de emmissiestudies van het milieu-effectrapport (MER) aanvechten, want de uitstoot zal zeker hoger liggen", vervolgt Tsiobbel.


Nog volgens Tsiobbel zijn landmeters en veldonderzoekers ook geregeld te zien langs het tracé Schavaert- Engelsenlaan om grondboringen uit te voeren. "We vernamen uit betrouwbare bron dat er boringen van 20 meter diepte werden uitgevoerd maar dat nog geen bouwvaste grond werd gevonden voor de bouw van het 600 meter lange viaduct in Schavaert", zegt hij nog. (MDVR)