"Landschap voorgoed verminkt"

ACTIECOMITÉ 'GEEN STREEP DOOR RONSE' WIL GEEN VIADUCT AAN SCHAVAART

Bart Tsiobel, Bert Michels, Butch Lauwerier en Frank Vercleyen zien de komst van de brug van de N60 achter de huizen niet zitten.
Ronny De Coster Bart Tsiobel, Bert Michels, Butch Lauwerier en Frank Vercleyen zien de komst van de brug van de N60 achter de huizen niet zitten.
Het Ronsese actiecomité 'Geen streep door Ronse' is volop gestart met het voeren van een campagne tegen de plannen van de Vlaamse Regering om voor de doortrekking van de N60 een viaduct van meer dan 500 meter te laten bouwen in Schavaart.

De plannen voor de doortrekking van de N60 op het grondgebied van Maarkedal, Kluisbergen en Ronse werden in het voorjaar bekend gemaakt. Ter hoogte van het kruispunt van de N60 met de Zandstraat zal de N60 ondergronds gaan. Even voor de helling van Schavaart kiest het Vlaams Gewest voor een viaduct om het niveauverschil te overbruggen.


"Dit kan gewoonweg niet", zegt actievoerder Bart Tsiobel. "Als de plannen uitgevoerd worden, zal één van de mooiste en zelfs unieke landschappen in de Vlaamse Ardennen voor altijd verminkt worden."

Simulatiebeeld van hoe het viaduct er zou uitzien.
Ronny De Coster Simulatiebeeld van hoe het viaduct er zou uitzien.

Bezwaarschriften

"Verschillende particulieren, organisaties en ook het ondertussen opgerichte actiecomité 'Geen streep door Ronse' hebben gemotiveerde bezwaarschriften ingediend", vervolgt Bart. "De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle bezwaren naast zich neergelegd en wil de realisatie gewoon doordrukken. Weet dat 2 dagen voor de verkiezingen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) nog definitief werd vastgelegd. Ondertussen ligt er zelfs al een project milieu-effectenrapport ter inzage. We vragen ons dan ook serieus of af de te respecteren procedures gevolgd worden?" Voor 'Geen streep door Ronse' is dit tracé, dat de Vlaamse Regering heeft vastgelegd, gewoonweg niet meer aangepast aan de noden van deze tijd en voor de ontsluiting van Ronse. "Het tracé, over vijf kilometer, gaat de overheid pakken geld kosten voor de realisatie van de N60 tussen Gent en het Noord-Franse Valenciennes. Wel, die missing link zal na de uitvoering alleen maar meer verkeer doorgaand verkeer aantrekken. En zal zeker een nefaste invloed hebben op de leefbaarheid, het milieu, het landschap en het cultureel erfgoed. Gent heeft al een vlotte verbinding met Noord-Frankrijk via de E17. Dat 'stukje' N60 door Ronse is dan ook gewoonweg niet meer nodig. Trouwens het zwaar verkeer wordt nu al via de Zandstraat om de stad geleid."


Het actiecomité heeft ondertussen ook de steun van bekende Vlamingen. Zo onder meer van Elisabeth Meuleman van Groen!, acteur Guillaume Devos en kunstenaar Michaël Borremans.

Gezond verstand

"Gisteren kregen alle inwoners een flyer in de bus", somt Bart op. "Daarin tonen we de impact van bijvoorbeeld de Ronsese Lange Wapper. We hebben ook een website www.geenstreepdoorronse.be en zullen vandaag ook een flyeractie op de Ronsese Grote Markt voeren. We benadrukken dat we niet tegen politici zijn, maar willen dat ze hun gezond verstand gebruiken. En dat de Vlaamse Regering terugkomt op haar beslissing."