"Is Werkmaatschappij spookvennootschap van Vlaamse Regering?"

Het actiecomité 'Geen streep door Ronse', dat zich fel verzet tegen het tracé van de doortrekking van de N60, heeft vragen bij de Werkmaatschappij nv, die voor de uitvoering van de missing link zou instaan.

"Schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon reageerde in deze krant dat het N60-dossier was overgeheveld van het Agentschap Wegen en Verkeer naar 'Werkmaatschappij NV' en dat men een nieuwe RUP-aanvraag wil indienen rond de zomervakantie", zegt Frank Vercleyen van het actiecomité.


"Het comité ging op zoek naar de statuten van deze nv en vond... niets. Geen vermelding in het Staatsblad en -volgens onze raadsman ook geen vermelding bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een bizarre stap van de Vlaamse Regering: een dossier overhevelen naar een spookonderneming. Van transparantie naar de burger toe, kan men in de verste verte niet spreken. Het comité deed ondertussen navraag of het mogelijk is dit op de politieke agenda te zetten via een interpellatie aan het adres van minister Ben Weyts." Het comité zou dan ook de bedoeling van deze strategie uitgelegd zien en willen weten wat de 'Werkmaatschappij nv' precies inhoudt. "Wij vinden het niet kunnen dat in tijden van recht op burgerinspraak en de verplichting van Openbaarheid van Bestuur, de Vlaamse Regering bewust een mistige NV inzet om de burger in het ongewisse te laten", voegt Frank Vercleyen er nog aan toe. (MDVR)