"Grote impact op het leefmilieu"

ACTIECOMITÉ BLIJFT ARGWANEND VOOR PLANNEN VAN AFVALSTORTBEDRIJF

Bulldozers van OB&D in actie in de vroegere zandwinningsgroeve.
Ronny De Coster Bulldozers van OB&D in actie in de vroegere zandwinningsgroeve.
Het actiecomité 'Voor een leefbaar Louise-Marie' strijdt nu al een 10 jaar tegen de plannen van het West-Vlaamse afvalverwerkingsbedrijf OB&D om in een vroegere zandwinningsgroeve niet-reinigbaar slibafval te laten storten. De vergunning die OB&D een paar jaar geleden kreeg afgeleverd van de Vlaamse Regering is ondertussen wel vernietigd, maar volgens het actiecomité diende OB&D nu een kleine verandering in bij de bestendige deputatie aan haar indertijd afgeleverde milieuvergunning.

"Het zou gaan om een waterzuiveringsinstallatie voor het 'afvalwater' van de stortplaats voor niet-reinigbare gronden op de bewuste site", zegt Brigitte Minne in naam van het actiecomité. "We contacteerden deskundigen en die vinden dat die zogezegde 'verandering' toch een grote impact zal hebben op het leefmilieu."

Brigitte Minne.
Ronny De Coster Brigitte Minne.

Nieuwe aanvraag

Het actiecomité heeft al een jarenlange strijd achter de rug. Een achttal jaar geleden diende OB&D een aanvraag in om asbestafval te mogen storten op de site naast het Muziekbos. 'Voor een leefbaar Louise-Marie' 'won' die strijd, maar toen kwam OB&D weer op de proppen met een nieuwe aanvraag voor niet-reinigbaar slibafval. Weer kreeg OB&D groen licht en vanaf eind 2014 tot het begin 2015 liet OB&D tonnen afval aanvoeren. Maar ook nu weer vernietigde de Raad van State de vergunning en werd de aanvoer van afval stopgezet.


Brigitte Minne vraagt zich verder af waarom OB&D toch een zuiveringsinstallatie wil, niettegenstaande de auditeur van de Raad van State advies uitbrengt om de milieuvergunning te vernietigen.

Been stijf houden

"Weer wordt het negatief advies genegeerd door OB&D", vervolgt Brigitte Minne. "Dat was al het geval in 2013 en ook in 2014 stelde de auditeur de vernietiging van de milieuvergunning voor. De door ons geraadpleegde deskundigen waren heel formeel: vervuild water, ook al wordt het gezuiverd, hoort onder geen enkel beding thuis in een kwetsbaar natuurgebied. We willen dan ook dat het Ronsese schepencollege, dat nu maandag samenkomt, bij haar standpunt blijft en weigert om gunstig te adviseren voor de kleine waterzuiveringsinstallatie en het afvoeren van dat water. Trouwens, de stad deed dat al de voorbije jaren. Ons actiecomité heeft dan ook het stadsbestuur aangeschreven om het been stijf te houden."

Grond gekocht

Het actiecomité is duidelijk goed op de hoogte van het reilen en zeilen van OB&D. "Blijkbaar heeft OB&D aansluitend bij de stortplaats een nieuw stuk grond aangekocht", vervolgt Minne. "Die aankoop is hun goed recht, maar toch zeer verwonderlijk want volgens de bouwvergunning van 2007 moet het daaraan gekoppelde natuurontwikkelingsplan van dat stuk bebost worden. We vragen dan ook dat de bebossing binnen te kortste keren zou gebeuren."