"Doortrekking N60 kost meer dan 200 miljoen euro"

Zo moet het viaduct van de N60 er gaan uitzien.
Montage Guy Fournau / Repro DCRB Zo moet het viaduct van de N60 er gaan uitzien.
Het blijft afwachten of de doortrekking van de N60 door Ronse tussen Nukerke en het Waalse Frasnes-les-Anvaings er komt de komende jaren, maar het staat nu al vast dat de vijf kilometer gewestweg zeker 200 miljoen euro zal kosten. Die informatie kreeg Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen, van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts na een parlementaire vraag.

"Het kostenplaatje voor de aanleg bedraagt ondertussen al 197,3 miljoen euro. Volgens onze bronnen zelfs meer dan 200 miljoen euro. Het zal dan ook de duurste primaire weg per kilometer ooit worden", zegt Meuleman. "Ook de financiering van de doortrekking is nu nog een groot vraagteken. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen staan voorlopig niet toe dat de financiering gebeurt zonder dat de onkosten in de begroting worden opgenomen." De Vlaamse overheid moet ook nog een pak eigendommen onteigenen. Nu is er nog niet echt sprake van onteigeningen, want de eigenaars kunnen met het Vlaams gewest een verkoopsovereenkomst afsluiten omdat hun eigendom in het tracé van de doortrekking ligt. "Van de 282 te onteigenen eigendommen zijn er momenteel 43 uitgevoerd", vervolgt Meuleman.

Onteigeningen

"Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer moeten in principe tegen 2017 alle onteigeningen rond zijn en daar hangt een prijskaartje van 27 miljoen euro aan vast. Bovendien zullen veel mensen weigeren te verkopen en zal een procedureslag zich opdringen en zo de kosten nog verder de hoogte injagen", gaat Meuleman verder. Nog volgens Meuleman heeft het Waalse Gewest laten weten dat zij de N60 als primaire weg op hun grondgebied niet verder wensen in te richten. "En ondertussen blijft het ook een afwachten op de uitspraak van de Raad van State omtrent het tracé van de N60 door Schavaart in Ronse. De auditeur gaf een negatief advies voor het tracé omdat dit volgens een studie van de Ugent voor grondverschuivingen en -verzakkingen zou zorgen." Het is dus weinig waarschijnlijk dat tegen 2017 de aanleg van de 'missing link' zal kunnen beginnen. (MDVR)