"Binnen half jaar uitspraak over tracé"

ACTIECOMITÉ VERWACHT DAT RAAD VAN STATE PLAN DOORTREKKING N60 NIETIG VERKLAART

Bert Michels, Butch Lauwerier en Frank Vercleyen zien de komst van de brug van de N60 achter hun huizen niet zitten.
Foto Ronny De Coster Bert Michels, Butch Lauwerier en Frank Vercleyen zien de komst van de brug van de N60 achter hun huizen niet zitten.
Het Ronsese actiecomité 'Geen streep door Ronse' heeft bot gevangen bij de Raad van State in haar verzet tegen 'werken' voor de doortrekking van de N60. Toch zitten ze bij het actiecomité niet in zak en as. "Als de werken echt begonnen waren, zou de procedure wel kunnen beginnen", zegt Frans Vercleyen.

Frank Vercleyen van 'Geen streep door Ronse', waarvan de meeste leden in Schavaart, Fiertelmeers en Kapellestraat en zijstraten wonen, had de beslissing wel zien aankomen. "We wilden vaart zetten achter de uitspraak van de Raad van State en hebben daarom de schorsing van de werken wegens hoogdringendheid gevraagd. Maar we wisten natuurlijk dat er nog geen concrete werken bezig zijn. Als de bulldozers en de graafmachines al bezig waren, dan zou deze procedure wel mogelijk zijn geweest."

Tweede procedure

Toch verwacht het actiecomité dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van het tracé zal nietig verklaard worden. "We zijn niet de enigen die naar de Raad van State trokken", vervolgt Vercleyen, die zelf woont in een zijstraat van de Kapellestraat. "We zijn samen met zeven private personen naar de Raad van State gestapt. We blijven argumenteren dat de schade door de doortrekking van de N60 niet in verhouding staat met het nut ervan. Het nieuwe tracé dat de Vlaamse overheid wil uitwerken, draagt niets bij aan de mobiliteit en de verkeersveiligheid", aldus Vercleyen.


"Net zoals het Milieufront Omer Wattez willen we ook benadrukken dat er onvoldoende natuurcompensatiemaatregelen zijn. En dat geldt trouwens ook voor andere projecten in Vlaanderen. Daar trokken ook actiecomités naar de Raad van State en werd het GRUP uiteindelijk nietig verklaard. Voor de N60 zal dat logisch gezien ook het geval zijn", gaat Vercleyen verder.

Geen geld

Bij het actiecomité zijn ze er verder ook van overtuigd dat er nog geen geld is gevonden voor de aanleg van de missing link. Vlaanderen wil die via een publiek-private samenwerking realiseren. "In de budgetten van het Vlaams Gewest zijn de bedragen voor dergelijke samenwerking niet opgenomen", voegt Vercleyen er nog aan toe. "En ook daarvoor wordt de Vlaamse Overheid door Europa teruggefloten. Met de zogenaamde onteigeningen hebben ze blijkbaar ook een achterpoortje gevonden. Bewoners die in het tracé wonen, worden aangezocht om hun woning te verkopen. Er gaan daar sommigen op in, maar er zijn er veel meer die categoriek neen zeggen."


Het Ronsese stadsbestuur blijft er op hameren dat de doortrekking van de N60 noodzakelijk is voor de economische expansie en de leefbaarheid van de stad. Hoe dan ook wordt het nu afwachten op de uitspraak van de Raad van State. Volgens Vercleyen mag die tussen een half jaar of een jaar verwacht worden.