Zolder stadhuis wordt archeologisch museum

DROOM VAN ROESELAARS GESCHIEDKUNDIGE GAAT IN VERVULLING

Schepen Dirk Lievens, geschiedkundige Jozef Goderis en erfgoedconsulent Willem Hantson.
Foto Couvreur Schepen Dirk Lievens, geschiedkundige Jozef Goderis en erfgoedconsulent Willem Hantson.
Er komt een permanent archeologisch museum op de zolder van het stadhuis. Het museum krijgt pas helemaal vorm in de loop van het najaar, maar nu zondag kunnen bezoekers er ter gelegenheid van Open Monumentendag al eens een kijkje gaan nemen.

Wist u dat er bij de heraanleg van de markt in 1979 fundamenten ontdekt werden van het middeleeuwse belfort dat ooit op de markt stond? Of dat er mammoettanden zijn opgegraven in Oekene? Het zijn slechts enkele van de duizenden historisch waardevolle objecten die door de jaren heen ontdekt werden in de Roeselaarse bodem. Alles werd zorgvuldig bewaard en gecatalogiseerd, maar slechts zelden krijgt het grote publiek de kans om er een blik op te werpen.


Daar komt verandering in. Aangezien de stad de gebouwen van de Roeselaarse V.O.B.o.W (Vereniging Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen) in de Kokelaarstraat verkocht heeft, moest de collectie een nieuw onderkomen krijgen. "Voorzitter Jozef Goderis legde me het probleem voor", zegt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). "Samen met schepen van Gebouwen Nathalie Muylle hebben we een oplossing gevonden. De zolder van het stadhuis bleek al jaren leeg te staan en is de perfecte locatie. Met Open Monumentendag om de hoek moeten we het ijzer smeden terwijl het heet is. Nu is het even alle hens aan dek ter voorbereiding van zondag."

Dakpannenoven

Voor geschiedkundige Jozef Goderis (82) gaat een droom in vervulling. "Al sinds 1979 ben ik vragende partij voor een permanente tentoonstellingslocatie. Ik stelde de vraag aan zes opeenvolgende schepenen van cultuur en meerdere burgemeesters. Telkens veel appreciatie voor ons archeologisch onderzoek, maar zonder praktische realisatie van een vaste tentoonstelling. In 1996 al had ik een ontwerp klaar voor een permanente archeologische tentoonstelling. Compleet met toonkasten, wanden met opgravingsplannen en een reconstructie van een opgegraven Gallo-Romeinse dakpannenoven. Eindelijk worden die plannen nu concreet. Na bijna veertig jaar."

Ondergrond toren

"Zondag is er bij wijze van voorsmaakje een gelegenheidstentoonstelling over de vondsten in de ondergrond van de toren en stadshalle op de Grote Markt. Daarna gaan we stapsgewijs alles verder inrichten en afwerken", gaat erfgoedconsulent Willem Hantson verder. Archeo-Boven, zoals het museum inmiddels gedoopt werd, zal dienstdoen als nieuwe uitvalsbasis voor de V.O.B.o.W en op bepaalde dagen opengesteld worden voor het publiek. Scholen zullen er terechtkunnen op afspraak voor een les archeologie van eigen bodem.De toegangspoort tot de zolder ligt in de Zuidstraat 1 (in de rechtergevel van het stadhuis) en staat zondag open tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur. Bezoekers moeten wel een flink aantal trappen aankunnen. De toegang is gratis en deskundige Jozef Goderis geeft ter plaatse een woordje uitleg.